Mikä on visus-arvo?

Julkaistu: 24.11.2023 • Muokattu: 24.11.2023
Mikä on visus-arvo ja miksi se on tärkeä?

Visus-arvo on termi, johon saatat törmätä eri elämäntilanteissa – silmälääkärin vastaanotolla, optikon tutkimuksessa tai ajokorttia hankkiessa. Tämä mittari antaa tärkeää tietoa silmän kyvystä erottaa yksityiskohtia, ja se on olennainen osa näkökyvyn arviointia.

Tässä blogikirjoituksessa avaamme visus-arvon merkitystä: kerromme, mikä visus-arvo on, miten se mitataan ja miksi sen ymmärtäminen on tärkeää näkökyvyn kannalta. Tavoitteenamme on tarjota lukijalle yksinkertainen ja informatiivinen opas visus-arvon roolista näkökyvyn ylläpidossa ja siitä, miten se vaikuttaa arkipäiväisiin toimintoihimme.

Mikä visus-arvo on?

Visus-arvo eli näöntarkkuus ilmaisee silmän kykyä erottaa yksityiskohtia. Tämä numeerinen arvo kuvaa, kuinka tarkasti silmä kykenee erottamaan kaksi lähekkäistä pistettä toisistaan, mikä on kriittinen osa tarkkaa näkemistä.

Normaalina näöntarkkuutena pidetään visus-arvoa, joka on 0,8 tai korkeampi. Keskimääräinen normaali näöntarkkuus on 1,0. Tämä tarkoittaa, että henkilöllä, jonka visus-arvo on 1,0 on kyky erottaa kaksi pistettä, jotka ovat yhden kulmaminuutin etäisyydellä toisistaan.

Kulmaminuutti on mittayksikkö, jota käytetään kulmien mittaamiseen. Se on yksi kuudestakymmenestä osasta asteesta, joka on kulman perusyksikkö. Visus-arvo 1,0 tarkoittaa, että henkilö kykenee erottamaan kaksi pistettä, jotka ovat yhden kulmaminuutin etäisyydellä toisistaan.

Kun visus-arvo laskee alle 0,3:n, puhutaan näkövammasta; joko heikkonäköisyys (visus 0,05-0,3) tai sokeus (visus alle 0,05).

On tärkeää huomata, että näöntarkkuus voi heiketä eri syistä. Äkilliset muutokset voivat liittyä ikääntymiseen tai muihin terveydellisiin tekijöihin, kuten diabetekseen tai korkeaan verenpaineeseen.

Miksi visus-arvo on tärkeä?

Visus-arvo on yksi keskeisimmistä mittareista silmäterveyden arvioinnissa. Sen avulla voidaan tunnistaa ajoissa silmäsairauksia, kuten kaihia tai glaukoomaa, jo ennen kuin ne aiheuttavat vakavia oireita. Tämä on erityisen tärkeää, sillä monet silmäsairaudet etenevät oireettomasti alkuvaiheissa.

Lisäksi, jos näöntarkkuus heikkenee äkillisesti, se voi viitata vakavampaan terveysongelmaan, kuten tulehdukseen tai aivojen verenkiertohäiriöön. Tällaiset muutokset vaativat välitöntä huomiota, ja ne voivat olla elintärkeitä diagnosoitaessa ja hoidettaessa muita terveyteen liittyviä ongelmia.

Visus-arvon merkitys ulottuu myös jokapäiväiseen elämään. Se vaikuttaa kykyymme suorittaa monia toimintoja, kuten ajaa autoa, lukea, työskennellä tietokoneella tai osallistua harrastuksiin, jotka vaativat tarkkaa näköä. Näöntarkkuuden heikkeneminen voi rajoittaa näitä toimintoja ja siten vaikuttaa elämänlaatuun.

Säännölliset näöntarkastukset ja visus-arvon seuranta ovat avainasemassa näön terveyden ylläpitämisessä. Ne auttavat paitsi tunnistamaan ja hoitamaan silmäsairauksia ajoissa, myös varmistamaan, että näkökyky pysyy optimaalisena elämän eri vaiheissa. Tämä korostaa visus-arvon tärkeyttä sekä yksilön terveyden että arkielämän toimintakyvyn kannalta.

Näöntarkkuuden merkitys

Näöntarkkuuden, tai visus-arvon, käytännön merkitys on merkittävä monissa arkipäivän tilanteissa. Parempi visus-arvo ei ainoastaan tarkoita tarkempaa näkökykyä, vaan se myös mahdollistaa paremman suoriutumisen erilaisissa tehtävissä.

Esimerkiksi henkilöt, joilla on korkea visus-arvo, kykenevät helpommin lukemaan pientä tekstiä, kuten lehtien uutisia tai lääkepakkauksien ohjeita, ilman suurempaa ponnistelua. Tämä on erityisen tärkeää ammateissa, joissa vaaditaan tarkkaa näköä, kuten kirurgien, käsityöläisten tai taiteilijoiden työssä.

Näöntarkkuuden arviointi perustuu standardisoituun asteikkoon, jossa normaali näöntarkkuus määritellään arvolla 0,8 tai korkeampi. Tämä standardointi antaa asiantuntijoille yhteisen perustan näön arvioimiselle ja mahdollistaa näköongelmien varhaisen havaitsemisen. Henkilö, jonka visus-arvo on keskimäärin 1,0, näkee yleensä terävästi ja selkeästi, mikä on tärkeää niin työssä, harrastuksissa kuin myös liikenteessä.

On tärkeää huomata, että vaikka normaali näöntarkkuus asetetaan tietylle tasolle, jokaisen yksilön näkö on ainutlaatuinen. Siksi on suositeltavaa, että jokainen käy säännöllisesti näöntarkastuksessa, jotta mahdolliset poikkeamat normaalista näöntarkkuudesta voidaan havaita ja tarvittaessa korjata.

Visus-arvon mittaaminen ja asteikko

Visus-arvo, eli näöntarkkuus, mitataan yleensä desimaalisella asteikolla. Tämä mittausmenetelmä tarjoaa selkeän ja standardisoidun tavan arvioida yksilön näkökykyä.

Asteikolla suurempi numero merkitsee parempaa näöntarkkuutta. Esimerkiksi visus-arvo 1,0 katsotaan olevan normaali näöntarkkuus, kun taas arvot yli 2,0 viittaavat erinomaiseen näöntarkkuuteen. Tällainen tarkkuus on harvinaista, mutta se kertoo kyvystä nähdä erittäin pieniä yksityiskohtia ja erottaa ne selkeästi.

Visus-arvon mittaamisessa käytetään erilaisia näkötauluja, joissa on eri kokoisia kirjaimia tai kuvioita. Näitä tauluja tarkastellaan määrätyltä etäisyydeltä, ja testin suorittaja merkitsee, kuinka pieniä yksityiskohtia henkilö pystyy erottamaan.

Näöntarkkuuden asteikolla on merkittävä rooli monissa elämäntilanteissa. Esimerkiksi ajokortin saaminen edellyttää tiettyä näöntarkkuutta. Suomessa vaaditaan vähintään 0,5 visus-arvo ajokorttia varten, kun taas raskaan liikenteen kuljettajilta vaaditaan usein vähintään 0,8 visus-arvo. Nämä vaatimukset varmistavat, että kuljettajilla on riittävä näkökyky turvallisen liikenteen varmistamiseksi.

Lentäjiltä, olipa kyseessä siviili- tai sotilasilmailu, asetetaan tietyt vaatimukset näöntarkkuudelle, jotka vaihtelevat tehtävän ja lentoyhtiön tai sotilasorganisaation mukaan.

Siviili-ilmailun ohjaamohenkilökunnan näöntarkkuuden tulee olla kauas nähtäessä yhdellä silmällä vähintään 0,6 ja molemmilla silmillä 1,0, joko laseilla tai ilman. Lisäksi lähinäölle, taittovirheen määrälle, silmien taittovirheen eroavaisuuksille ja piilokarsastuksen määrälle on määritelty omat rajat.

Ymmärtämällä, miten visus-arvo mitataan ja mitä eri arvot tarkoittavat, voimme paremmin arvioida omaa näkökykyämme ja tehdä tarvittavia toimenpiteitä sen ylläpitämiseksi tai parantamiseksi.

Yhteenveto

Visus-arvo on avainasemassa sekä näön terveyden että arkipäiväisten toimintojen kannalta. Se auttaa tunnistamaan varhaisessa vaiheessa silmäsairauksia ja ennakoi muita terveydellisiä ongelmia.

Näöntarkkuus vaikuttaa merkittävästi kykyymme ajaa autoa, lukea ja suoriutua tarkkuutta vaativista tehtävistä. Säännölliset näöntarkastukset ja visus-arvon seuranta ovat tärkeitä näön terveydelle ja parantavat elämänlaatua.

Desimaalisella asteikolla mitattuna visus-arvo tarjoaa tarkan kuvan näkökyvystämme, mikä on olennaista monille ammateille, kuten lentäjille. Visus-arvon ymmärtäminen korostaa sen keskeistä roolia jokapäiväisessä elämässämme.

Mainos
LensWay: 10 % alennusta kaikista piilolinsseistä alekoodilla

Lisää juttuja aiheesta...

Computer Vision Syndrome eli digitaalinen näkörasitus

Digitaalinen näkörasitus (Computer Vision Syndrome) on yhä yleisempi terveysongelma modernissa yhteiskunnassa, jossa älypuhelimet, tietokoneet, tabletit ja muut digitaaliset laitteet ovat olennainen osa päivittäistä elämäämme. Termi viittaa silmien väsymiseen ja rasitukseen, joka johtuu pitkäaikaisesta altistumisesta digitaalisille näytöille. Vaikka digitaaliset laitteet ovatkin parantaneet monia elämän osa-alueita, niiden liiallisella käytöllä voi olla negatiivisia […]

Mitä piilolinssien vesipitoisuus tarkoittaa?

Piilolinssien vesipitoisuus on tärkeä tekijä, joka vaikuttaa piilarien käyttömukavuuteen, suorituskykyyn ja hoitoon. Tässä blogijutussa pureudumme vesipitoisuuden ymmärtämiseen ja sen merkitykseen piilolinssien valinnassa ja käytössä. Blogijutussa käymme läpi, miten vesipitoisuus vaikuttaa linssien suorituskykyyn ja hoitoon, sekä tarkastelemme uusien materiaalien ja teknologioiden roolia. Lopuksi vastaamme usein kysyttyihin kysymyksiin vesipitoisuudesta, jotta sinä voit […]

Voiko piilolinssejä käyttää joka päivä?

Piilolinssit ovat täydellinen ratkaisu heille, jotka haluavat välttää silmälaseja hinnalla millä hyvänsä. Monille piilolinssit ovat esteettisempi vaihtoehto kuin silmälasit, ja siksi moni turvautuu niihin aina kuin mahdollista. Tästä herää kaksi keskeistä kysymystä: Voiko piilolinssejä käyttää joka päivä? Onko piilolinssien jatkuva käyttö haitallista? Onko piilolinssejä turvallista käyttää joka päivä? Piilolinssien päivittäinen […]

Näärännäppy silmässä ja sen hoito

Näärännäppy on yleinen, mutta vaaraton silmävaiva, joka näyttää pieneltä patilta. Se voi olla aristava, turvonnut tai punoittava, ja näppy saattaa märkiä. Vaivaa esiintyy kaikenikäisillä, eikä se ole vaarallinen, vaikka patti saattaakin olle kipeä ja tuntua häiritsevältä. Tässä jutussa kerromme, mikä on näärännäppy, miten sitä voi hoitaa itse ja milloin kannattaa […]

Mistä silmien räpyttely johtuu?

Silmien räpyttely on puoliautonominen kehon toiminto, jossa silmäluomi sulkeutuu ja avautuu nopeasti. Aikuinen ihminen räpäyttää silmiään noin 12 kertaa minuutissa ja yksi silmänräpäys kestää noin kolmasosasekunnin. Ihmiset räpyttelevät silmiään luonnollisena refleksinä, jolla on useita tärkeitä tarkoituksia. Räpyttelyn ensisijainen tarkoitus on suojata ja kosteuttaa silmiä sekä poistaa ärsyttäviä aineita sarveis- ja […]

Mikä on makula?

Makula (macula lutea) on soikea pigmentoitunut alue ihmisen ja muiden eläinten verkkokalvon keskellä. Ihmissilmän makulan halkaisija on noin 5,5 millimetriä, ja se on jaettu umbo-, foveola- ja foveal-vaskulaarisiin vyöhykkeisiin, sekä fovea-, parafovea- ja perifovea-alueisiin. Anatominen makula (5,5 mm) on huomattavasti suurempi kuin kliininen makula, joka 1,5 millimetrin koossa vastaa anatoomista […]

Mikä on näkökentän sokea piste?

Oletko koskaan huomannut näkökentässäsi pienen kohdan, jossa esineet näyttävät katoavan tai eivät näy ollenkaan? Olet saattanut löytää silmän sokean pisteen. Meidän kaikkien molemmissa silmissä on sokea piste, mutta emme yleensä huomaa sitä, koska toinen silmä kompensoi puuttuvan tiedon. Tässä jutussa kerromme, mikä sokea piste on, mistä se johtuu ja miten […]

Mies otti tirsat piilarit päässä – lihansyöjäloinen söi toisen silmän

Mike Krumholz, 21-vuotias mies Floridasta, menetti toisesta silmästään näön otettuaan päiväunet piilolinssit silmissään. Herättyään hänen silmänsä näyttivät punaisilta ja tuntuivat kuin allergisessa reaktiossa. Lääkärissä hänen silmässään diagnosoitiin väärin HSV1-viruksen aiheuttama herpesinfektio. Vierailtuaan viidellä eri silmälääkärillä ja kahdella erikoislääkärillä, hänen silmässään diagnosoitiin erittäin harvinainen loinen, nimeltä akantameba. Se aiheuttaa vuonna 1973 […]

Oliiviöljyn terveyshyödyt silmille ja näölle

Silmät ovat yksi kehon tärkeimmistä elimistä. Niiden avulla voimme nähdä ja kokea ympäröivää maailmaa. Hyvän silmäterveyden ylläpitäminen on elintärkeää elämänlaadun ylläpitämiseksi, mutta monet eivät ole tietoisia, mitä he voivat tehdä suojatakseen näkökykyään. Yksi silmäterveyden ylläpitämisen menetelmistä on oliiviöljyn sisällyttäminen ruokavaliooon. Oliiviöljy on terveellisten rasvojen, vitamiinien ja antioksidanttien lähde, jolla on […]

Vinkkejä piilolinssien käyttöön

Piilolinsseistä on tullut viime vuosina yhä suositumpia, koska ne tarjoavat kätevän ja huomaamattoman tavan korjata näköongelmia. Piilolinssien käyttö voi kuitenkin olla toisinaan hankalaa, varsinkin ensimmäistä kertaa piilolinssejä käyttäville. Tässä jutussa tarjoamme vinkkejä ja niksejä, jotka voivat tehdä piilolinssien käytöstä helpompaa, mukavampaa ja turvallisempaa kaikille piilolinssien käyttäjille. Olitpa sitten aloittelija ja […]

Voiko kaihi parantua itsestään?

Kaihi (harmaakaihi eli katarakta) on silmäsairaus, jossa silmän normaalisti kirkas linssi eli mykiö samentuu ja läpäisee valoa entistä vähemmän. Kaihi on yksi yleisimmistä iän myötä näköä heikentävistä sairauksista ja harmaakaihi yleisin sokeuden aiheuttaja maailmassa. Mutta voiko kaihi hävitä tai parantua itsestään? Mikä kaihi on? Käypä hoito -verkkosivuston mukaan kaihilla tarkoitetaan […]

Lääkäri poisti potilaan silmästä 23 piilolinssiä

Sosiaalisessa mediassa leviää video, jossa kalifornialainen silmälääkäri poistaa potilaan silmästä 23 päällekkäin asetettua piilolinssiä. "Ne olivat kuin pino pannukakkuja", lääkäri kuvaa ja sanoo, ettei ole koskaan nähnyt mitään vastaavaa. Tämä juttu on referaatti Insiderin haastattelusta.  Tri Katerina Kurteeva on silmälääkäri kalifornialaisella silmävammaklinikalla, jossa oli ollut kiireinen maanantai viikonlopun jälkeen. Päivän […]

Suosituinta sisältöä...

Piilolinssit ja vesi

Monet piilolinssien käyttäjät eivät tiedä, että piilolinssit ja vesi on huono yhdistelmä. Se koskee niin suihkussa käymistä, saunomista, uimista kuin paljussa oloakin. Vesi voi saada piilolinssit muuttamaan muotoaan, turpoamaan ja tarttumaan silmään kiinni. Piilolinssien altistaminen vedelle voi johtaa sarveiskalvon haavaumiin, mistä puolestaan voi seurata bakteerien pääsy silmään ja silmätulehdus. Tällä […]

Mistä silmien räpyttely johtuu?

Silmien räpyttely on puoliautonominen kehon toiminto, jossa silmäluomi sulkeutuu ja avautuu nopeasti. Aikuinen ihminen räpäyttää silmiään noin 12 kertaa minuutissa ja yksi silmänräpäys kestää noin kolmasosasekunnin. Ihmiset räpyttelevät silmiään luonnollisena refleksinä, jolla on useita tärkeitä tarkoituksia. Räpyttelyn ensisijainen tarkoitus on suojata ja kosteuttaa silmiä sekä poistaa ärsyttäviä aineita sarveis- ja […]

Piilolinssien jäätyminen: Onko se mahdollista?

Talven ihmemaa Suomi tarjoaa lumoavia maisemia ja lukuisia mahdollisuuksia erilaisiin talviharrastuksiin, mutta talvi tuo mukanaan myös äärimmäisen kylmiä olosuhteita, jotka voivat vaikuttaa moniin arkipäiväisiin esineisiin, kuten piilolinsseihin. Piilolinssejä voi joutua Suomessa kuljettamaan ja käyttämään erittäin kylmissä olosuhteissa. Voiko netistä tilatut piilolinssit jäätyä postilaatikkoon talvipakkasella? Mitä piilareille tai linssinesteelle tapahtuu jäätyessään? […]

Onko piilolinssit päässä turvallista uida?

Uinti on suosittu kuntoilu- ja kilpaurheilumuoto. Uiminen kiihdyttää sykettä, vahvistaa keuhkoja ja parantaa hapenottokykyä. Se polttaa rasvaa ja kehittää tasaisesti monia eri lihaksia. Jos käytät piilolinssejä, saatat kokea tarvitsevasi niitä nähdäksesi hyvin myös uidessa. Vaikka tarkka näkö voi estää sinua törmäämästä esteisiin, piilolinssien käyttäminen uidessa voi olla vaarallista monin tavoin. […]

Mikä on makula?

Makula (macula lutea) on soikea pigmentoitunut alue ihmisen ja muiden eläinten verkkokalvon keskellä. Ihmissilmän makulan halkaisija on noin 5,5 millimetriä, ja se on jaettu umbo-, foveola- ja foveal-vaskulaarisiin vyöhykkeisiin, sekä fovea-, parafovea- ja perifovea-alueisiin. Anatominen makula (5,5 mm) on huomattavasti suurempi kuin kliininen makula, joka 1,5 millimetrin koossa vastaa anatoomista […]

Piilolinssit pelkästään lukemiseen?

Toisinaan silmien näkö ei tarvitse korjausta kaukana sijaitseviin kohteisiin, vaan pelkästään lukemiseen ja muuhun lähityöskentelyyn. Jos tarvitset lukemiseen lukulaseja, voitko hankkia tähän tarkoitukseen myös piilolinssit? Taittovikaa, jossa silmä näkee lähelle huonosti, mutta kauas hyvin, kutsutaan kaukotaittoisuudeksi eli hyperopiaksi. Siinä silmämunaan tuleva valo ei taitu verkkokalvolle, vaan hieman sen taakse. Tämä […]

FDA hyväksyi ensimmäiset auringonvalossa tummuvat piilolinssit

Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA on juuri hyväksynyt ensimmäiset kirkkaassa auringonvalossa automaattisesti tummentuvat fotokromaattiset piilolinssit. Uutta teknologiaa hyödyntävät linssit reagoivat auringon UV-säteilyyn ja tummuvat sen mukaisesti suojaamaan käyttäjän silmiä. Markkinoilla on jo vuosia ollut auringon ultraviolettisäteilyn määrän mukaan tummenevia ja kirkastuvia aurinkolaseja ja silmälaseja. Tähän asti teknologia on rajoittunut aurinkolaseihin […]

Asiantuntijat suosittelevat siirtymään silmälaseihin COVID-19-tartuntariskin pienentämiseksi

Käytätkö piilolinssejä? Amerikan silmätautiakatemian (American Academy of Ophthalmology, AAO) asiantuntijat uskovat, että siirtyminen käyttämään silmälaseja voi hidastaa koronavirusepidemian leviämistä. Meneillään oleva COVID-19-pandemia on saanut ihmiset miettimään enemmän mitä he tekevät käsillään, koska kasvojen - ja erityisesti suun, nenän ja silmien - koskettelun on varoitettu levittävän virusta. AAO:n mukaan piilolinssien käyttäjillä […]

Miten laittaa piilolinssit silmiä räpyttämättä?

Uusilla piilolinssien käyttäjällä on usein alussa hankaluuksia piilolinssien laittamisessa silmään, kun silmä räpsähtää juuri ennen kuin linssi koskettaa silmää. Samalla linssi voi pudota tai taittua, jonka jälkeen se täytyy puhdistaa tai kostuttaa piilolinssinesteellä. Silmien räpyttely on luonnollinen refleksi, jonka avulla silmä suojelee itseään ulkoapäin tulevilta ärsytyksiltä. Silmäripset ja -luomet muodostavat […]

Piilolinssien hankkiminen ensimmäistä kertaa

Silmälasien vaihtaminen piilolinsseihin on helpompaa, kuin voisi äkkiseltään ajatella. Laseista luopuminen voi silti tuntua aluksi pelottavalta. Minkälaiset piilolinssit hankin? Miten piilolinssejä käsitellään? Miltä piilolinssi tuntuu silmässä? On täysin normaalia kantaa näistä asioista huolta ja se on myös tarpeellista, koska piilolinssit luetaan lääkinnälliseksi laitteeksi ja niiden käyttö vaatii erityistä huolenpitoa. Lue […]

Voivatko piilolinssit aiheuttaa päänsärkyä?

Puhtaiden ja kunnolla sovitettujen piilolinssien pitäisi olla mukavat käyttää, eikä aiheuttaa päänsärkyä. Mikäli käytät sinulle määrättyjä piilolinssejä ja olet alkanut kärsimään päänsärystä pian niiden käytön aloittamisen jälkeen, ota yhteyttä silmälääkäriisi. Silmäasiantuntija voi selvittää johtuuko päänsärky piilolinsseistä tai onko päänsärky muulla tavoin silmiin liittyvää. Silmäoireista peräisin oleva päänsärky voi johtua ainakin […]

Mitä tapahtuu kun itket piilolinssit silmissä?

Itkeminen on ihmiselle ominainen psyykkinen olotila, jossa kyynelnestettä purkautuu silmän kyynelkanavista. Itkun voivat aiheuttaa esimerkiksi suru, voimakas kipu, pettymys, suuttumus, liikutus, stressi tai ahdistus. Itku on stressiä laukaisevan parasympaattisen hermoston tapa palauttaa elimistö lepotilaan tunnekuohun jälkeisessä hermojännitystilassa. Itkeminen voi olla myös väline ilmaista tunteita muille ihmisille. Mutta mitä silmissä tapahtuu, […]