Piilolinssit

Kaksi piilolinssiä

Piilolinssi on kirkas, muovista valmistettu puolipallon muotoinen apuväline, jota voidaan käyttää silmien valontaittovirheiden korjaamiseen silmälasien sijasta. Piilolinssi asetetaan suoraan silmän sarveiskalvon eli cornean päälle, jossa se pysyy paikoillaan pintajännityksen ansiosta.

Piilolinssien tehtävä on auttaa muuttamaan silmään tulevan valon suuntaa siten, että verkkokalvolle muodostuva kuva on tarkka.  Niillä voidaan silmälasien tavoin korjata useimpia taittovikoja, mukaan lukien likitaittoisuus (myopia), kaukotaittoisuus (hyperopia), hajataittoisuus (astigmatismi) ja ikänäkö (presbyopia).

Koska piilolinssi on suorassa kosketuksessa silmän kanssa, se tuottaa usein silmälaseja luonnollisemman kuvan, erityisesti näkökentän äärialueilla. Piilolinssit eivät kerää pinnoilleen näköä haittaavia esteitä, kuten sadevettä, lunta, kondenssivettä tai hikeä. Tästä syystä monet kokevat ne toiminnallisempana esimerkiksi liikkuessa ja urheillessa.

Piilolinssien käyttäjät voivat käyttää myös aurinkolaseja ja suojalaseja ilman yhteensopivuusongelmia silmälasien kanssa.

Piilolinssien lyhyt historia

 • 1509 Leonardo da Vinci esittelee idean vaikuttaa silmän taittovoimaan.
 • 1823 isobritannialainen astronomi John Herschel muodostaa käsityksen käytännöllisestä linssimallista.
 • 1887 valmistetaan ensimmäinen piilolinssi lasista. Linssi peittää koko silmän.
 • 1939 tehdään ensimmäinen muovinen piilolinssi.
 • 1948 muoviset piilolinssit suunnitellaan peittämään vain sarveiskalvo.
 • 1971 ensimmäiset pehmeät piilolinssit esitellään.
 • 1981 Yhdysvaltain lääkevirasto FDA hyväksyy ensimmäiset piilolinssit käytettäväksi myös yön yli.
 • 1987 esitellään kertakäyttöpiilolinssit.
 • 2001 esitellään progressiiviset monitehopiilolinssit.
 • 2002 markkinoille tulevat ensimmäiset silicone hydrogel -piilolinssit.
 • 2010 on saatavilla kustomoituja silikonihydrogeelilinssejä.
 • 2011 esitellään water gradient -kertakäyttölinssit, joissa linssin ytimen nestepitoisuus on pienempi kuin sen pinnalla.

Lue lisää piilolinssien historiasta.

Piilolinssit taittovikojen korjauksessa

Piilolinssien pääasiallinen tehtävä on silmien taittovikojen korjaaminen. Taittoviassa silmän sarveiskalvon tai mykiön rakenne tai sijainti poikkeaa siten, että verkkokalvolle syntyvä kuva on epätarkka. Epätarkkuudet syntyvät, kun silmään tulevien valonsäteiden leikkauspiste ei osu verkkokalvolle, vaan joko sen eteen tai taakse. Taittovikoja on olemassa kolmenlaisia: kauko-, liki- ja hajataittoisuus. Lisäksi piilolinssejä voidaan käyttää ikänäön korjaamiseen.Taittoviat likitaitteisuus (myopia), kaukotaitteisuus (hyperopia) ja normaali näkö.

Kovera linssi likitaittoisuuteen (myopia). Likitaittoisuudessa silmän rakenteellinen pituus on silmän taittovoimaan nähden liian pitkä. Likitaittoinen sarveiskalvo taittaa valoa liian voimakkaasti, jolloin valonsäteiden leikkauspiste jää verkkokalvon eteen. Likitaittoisuudessa on vaikea nähdä kauas, sillä silmä ei kykene vähentämään liiallista taittovoimaansa millään tavalla. Lähinäkö sen sijaan on yleensä hyvä. Likitaittoisuuden korjaamiseen käytetään koveraa miinuslinssiä, joka kasvattaa silmään tulevan valon polttoväliä.

Kupera linssi kaukotaittoisuuteen (hyperopia). Kaukotaittoisuudessa silmän rakenteellinen pituus on silmän taittovoimaan nähden liian lyhyt ts. silmämuna on hieman litistynyt. Kaukotaittoisessa silmässä on liian vähän valontaittovoimaa, jolloin tuleva kuva taittuu verkkokalvon taakse, eikä verkkokalvolle. Kaukotaittoisuudesta kärsivät näkevät huonosti lähelle, mutta hyvin kauas. Kaukotaittoisuus korjataan kuperalla pluslinssillä. Lievä kaukotaittoisuus ei aiheuta juurikaan oireita, koska silmä pystyy lisäämään puuttuvan taittovoiman mykiön avulla. Suurempi kaukotaittoisuus aiheuttaa silmien väsymistä. Lähinäkö heikkenee myös ikääntymisen myötä noin 40-45 ikävuoden tienoilla. Tästä ilmiöstä käytetään nimitystä ikänäkö.

Toorinen linssi hajataittoisuuteen (astigmatismi). Hajataittoisuudessa silmä taittaa valoa eri tavoin riippuen siitä, tuleeko valo silmään pysty- vai vaakasuunnassa, jolloin silmässä on kaksi erilaista taittovoimaa kohtisuorassa toisiaan vastaan. Koska valo osuu verkkokalvolla eri kohtiin, voivat pystysuorat linjat näyttää teräviltä samalla, kun poikkisuorat linjat hämärtyvät, tai toisin päin. Hajataittoisuus esiintyy yleensä liki- tai kaukotaittoisuuden kanssa, mutta voi ilmetä myös ilman niitä. Hajataittoisuus korjataan toorisella linssillä, jolloin reseptissä on voimakkuuden lisäksi sylinteri- (CYL) ja astesuunta (AX tai Axis).

Moniteholinssi ikänäköön (presbyopia). Ikänäkö on useimmille noin 40-45 ikävuoden tienoilla kehittyvää tilaa, jossa silmä menettää kykyään tarkentaa lähellä oleviin kohteisiin. Ikänäkö johtuu silmän mykiön asteittaisesta jäykistymisestä ja sitä ympäröivän kapselipussin joustavuuden heikkenemistä. Ikänäkö ilmenee usein siten, että pienellä painettua tekstiä on vaikea lukea. Ikänäkö korjataan kaksiteholinssillä, joka on keskeltä kovera ja laidoilta kupera tuottaen eri näköalueet lähelle ja kauas katseltaessa. Ikänäkö voidaan korjata myös monovisiomenetelmällä, jossa toisella linssillä näkee hyvin lähelle ja toisella kauas, tai linssileikkauksella.

Lue lisää taittovioista

Piilolinssityypit

Oletpa sitten käyttänyt piilolinssejä jo pidempään tai vasta harkitset sellaisten hankkimista, on tärkeää tietää minkälaisia piilolinssejä on olemassa ja miten niitä käytetään turvallisesti. Piilolinssien hankkiminen aloitetaan käymällä piilolinssioptikolla.

Lue myös Piilolinssien hankkiminen ensimmäistä kertaa.

 • Pehmeät piilolinssit ovat yleisin piilolinssityyppi. Ne ovat mukavat silmille ja niitä on saatavilla erilaisina muunnoksina käyttötottumuksista riippuen. Ne voidaan vaihtaa uusiin päivittäin, viikoittain tai kuukausittain. Lue myös Pehmeiden piilolinssien materiaalit.
 • Kovat piilolinssit ovat kestävämpiä ja keräävät pinnoilleen vähemmän likaa ja proteiineja. Ne voivat sopia joillekin vaikeasta astigmatismista kärsiville, jotka eivät saavuta riittävän hyvää näköä pehmeillä linsseillä, allergioista kärsiville sekä tietyistä silmäsairauksista kärsiville.
 • Värilliset piilolinssit ovat tavallisia piilolinssejä, joilla voidaan muuttaa silmän väriä tai ulkonäköä. Niillä voidaan myös korjata taittovikoja. Värillisten piilolinssien käyttöön tarvitaan aina piilolinssimääräys ja piilolinssien sovitus optikolla. Vääränlaisten piilolinssien käyttäminen voi johtaa pysyviin silmävaurioihin.

Materiaalin mukaan

Piilolinssimateriaaleja on kolmea eri tyyppiä:

 • PMMA-piilolinssit (aiemmin kovat piilolinssit), jotka valmistettiin akryylistä käytettiin vielä 1970-luvulla.
 • Kovat piilolinssit eli GP-linssit, joita voidaan käyttää esimerkiksi erittäin epätasaisella sarveiskalvolla.
 • Pehmeät piilolinssit, jotka valmistetaan geelimäisestä muovista. Tulivat ensimmäistä kertaa markkinoille vuonna 1971.

Vaihtoväli

Suurimmalla osalla määrätyistä pehmeistä piilolinsseistä on silmäasiantuntijan määräämä vaihtoväli.

Kertakäyttöpiilolinssejä pidetään yhden päivän ajan, jonka jälkeen ne heitetään pois ja uusi pari otetaan käyttöön. Kertakäyttölinssejä ei tarvitse puhdistaa, desinfioida ja säilöä. Kertakäyttöpiilolinssit on turvallisin piilolinssityyppi, koska niitä käytetään nimensä mukaisesti vain kerran.

Kahden viikon linssejä/kuukausilinssejä voidaan käyttää jopa kuukauden ajan. Ne poistetaan silmistä illalla, puhdistetaan, desinfioidaan ja säilytetään piilolinssinesteellä täytetyssä piilolinssikotelossa.

On erittäin tärkeää noudattaa silmälääkärin tai optikon antamaa vaihtoväliä, jotta vältytään silmien ärsytykseltä, tulehduksilta ja muilta riskeiltä.

Käyttöaika

Kertakäyttöpiilolinssejä käytetään yksi päivä, jonka jälkeen ne hävitetään ja uusi pari otetaan käyttöön.

Kuukausilinssit poistetaan illalla ennen nukkumaan menoa, puhdistetaan, desinfioidaan ja säilötään piilolinssien hoitonesteeseen. Kuukausilinssejä käytetään 30 päivän ajan, jonka jälkeen uusi pari otetaan käyttöön.

Yötäpäiväälinssejä eli jatkuvakäyttöisiä linssejä voidaan käyttää myös yön yli ja nukkuessa. Keskustele silmäasiantuntijasi kanssa kuinka monta yötä voit nukkua putkeen yötäpäiväälinsseilläsi. Joitakin yötäpäiväälinssejä voi pitää yhtämittaisesti jopa viikon ennen kuin ne poistetaan, puhdistetaan ja desinfioidaan, ja joitakin linssejä jopa yhden kuukauden ajan yhtämittaisesti. Yötäpäiväälinssien osaltakin on tärkeää noudattaa silmäasiantuntijan antamia ohjeita.

Piilolinssimallit

Sfääriset linssit ovat tavallisia piilolinssejä, joita käytetään korjaamaan likitaitteisuutta ja kaukotaitteisuutta. Ne taittavat valoa tasaisesti joka suuntaan.

Tooriset linssit auttavat korjaamaan hajataitteisuutta sekä likitaitteisuutta tai kaukotaitteisuutta. Toorisia linssejä on saatavana sekä pehmeinä että kovina linsseinä.

Monitehopiilolinssit on suunniteltu korjaamaan ikänäköä eli presbyopiaa (ikänäön aiheuttamaa lähinäön heikkenemistä). Niillä voidaan korjata myös liki- ja kaukotaitteisuutta. Saatavilla sekä pehmeinä että kovina piilolinsseinä.

Piilolinssien ominaisuudet

Piilolinsseillä, kuten silmälaseillakin, on vahvuus eli taittovoimakkuus, jota mitataan dioptereina (D). Taittovoimakkuus lyhennetään SF tai PWR ja se vaihtelee välillä -20 - +20.

Voimakkuuden lisäksi piilolinssillä on kaarevuus, joka on linssin säteen pituus keskeltä reunalle. Kaarevuusarvon lyhenne on BC ja se on välillä 8,0-10,0 mm.

Piilolinsseillä on myös halkaisija, joka on linssin läpimitta reunasta reunaan. Halkaisija lyhennetään DIA.

Edellisten lisäksi myös piilolinssien materiaali on aina käyttäjäkohtainen. Vääränlaisten piilolinssien käyttäminen voi aiheuttaa pysyviä vahinkoja silmille.

Hajataitteisuutta korjaavissa toorisissa piilolinsseissä on lisäksi sylinteri (CYL), joka kuvaa hajataitteisuuden määrää dioptereissa sekä akseli (AX), joka kuvaa hajataitteisuuden suuntaa astelukuna.

Monitehopiilolinsseissä on lisäksi lisävahvuus (ADD), joka kertoo kenttien vahvuuserot linsseissä. Lisävahvuus on yleensä välillä +1.00 - +3.00.

Lue lisää piilolinssien arvoista ja lyhenteistä.

Lähteet:

hello world!
MAINOS
Mainos: SilmäasemaLenson-mainos: Osta piilolinssejä: Laaja valikoima, huokeat hinnat.
Copyright © 2009-2021 Piilari.info - Piilolinssit netistä ja hintavertailu. Kaikki oikeudet pidätetään. Sivustolla esitetty sisältö on luotu informatiivisessa tarkoituksessa, eikä sitä ole tarkoitettu korvaamaan lääketieteellistä tietoa, diagnooseja tai hoitoja. Noudata piilolinssien kanssa aina silmälääkärin, optikon tai muun näönhuollon ammattilaisen antamia ohjeita. Osa sivustolla olevista linkeistä johtaa yhteistyökumppaneidemme sivuille. Kumppanimme voivat maksaa meille komissiota näiden linkkien kautta tulevista myynneistä. Sivuston tietoliikenne on suojattu turvallisella SSL-salauksella.