Moniteho­piilolinsseillä korjataan ikänäköä

Monitehopiilolinssit voivat korvata lukulasit.

Ikääntymisen myötä lukeminen ja ylipäätään tarkentaminen lähellä oleviin kohteisiin vaikeutuu. Tätä noin 40-45 ikävuoden jälkeen kaikille ilmaantuvaa ilmiötä kutsutaan ikänäöksi (presbyopia). Ikänäköä voidaan korjata kohteita suurentavilla luku- eli pluslaseilla, kaksi- tai kolmiteholaseilla, linssileikkauksella tai piilolinsseillä.

Piilolinssikorjauksessa voidaan käyttää monitehopiilolinssejä tai ns. monovisiomenetelmää, jossa toinen silmä korjataan näkemään hyvin kauas ja toinen silmä lähelle.

Monitehopiilolinssit mahdollistavat portaattoman näön kaikille etäisyyksille. Näköalueet lähellä ja kaukana sulautuvat tasaisesti toisiinsa, jolloin epämukavat etäisyyden muutokset poistuvat.

Monitehopiilolinssit voivat tuntua aluksi hyvin erilaisilta yksiteholinsseihin verrattuna, ja niihin tottuminen voi viedä aikaa. Epätarkkuuden tuntemuksia voi aiheuttaa myös voimakkuuden muuttuminen. Monitehopiilolinsseihin totuttelussa auttaa vanhojen silmälasien jättäminen pois mahdollisimman pian.

Ikänäkö eli presbyopia

Ikänäkö mykiö ja linssi Ikänäössä mykiö ei kykene tarkentamaan lähellä oleviin kohteisiin. Virhe korjataan pluslinsseillä.

Ikänäkö eli aikuisnäkö (presbyopia) on taittovirhe, joka ilmaantuu yleensä 40-45 ikävuoden jälkeen henkilöille, jotka eivät aiemmin ole tarvinneet silmälaseja.

Likinäköiset myoopit, jotka tarvitsevat kauas katsomiseen miinuslaseja, pärjäävät usein pidempään ilman lukulaseja. Kaukonäköiset hyperoopit pluslaseilla voivat tarvita lukulasit jo aiemmin.

Ikänäkö ei ole sairaus, vaan ikääntymiseen liittyvä ilmiö, jossa silmän mykiö eli linssi menettää joustavuuttaan. Sana presbyopia tulee kreikan kielestä ja tarkoittaa "vanhenevaa silmää".

Aikuisnäkö heikkenee yleensä 60-70 ikävuoteen saakka, jolloin se yleensä asettuu tietylle tasolle. Tästä syystä linssien vahvuudet on yleensä uusittava parin vuoden välein.

Ikänäön syyt

Ikänäkö johtuu kameran linssiä vastaavan silmän mykiön jäykistymisestä ja sitä ympäröivän kapselipussin joustavuuden vähentymisestä.

Ikänäön oireet

Ikänäkö vaikeuttaa tarkentamista lähellä oleviin kohteisiin, esimerkiksi ruokalistaa, sanomalehteä tai kirjaa luettaessa. Lukeminen onnistuu tiettyyn rajaan asti viemällä kohdetta kauemmaksi.

Optikolle hakeudutaan usein vasta siinä vaiheessa, kun käsien pituus ei riitä sanomalehden tai kirjan viemiseen tarpeeksi kauas.

Ikänäöstä johtuen silmät rasittuvat, kun sen lihakset yrittävät kompensoida mykiön joustavuuden vähenemistä.

Ikänäön oireita ovat:

 • Näkemisen vaikeutuminen ja näöntarkkuuden sumeus lukuetäisyydellä
 • Silmien väsyminen ja kirvely
 • Päänsärky
 • Pimeällä näkemisen vaikeudet

Ikänäön hoito

Monet hankkivat itsenäisesti edulliset +0,5...+1,0 dioptrin pluslasit ja näkevät niillä lähelle paremmin. Useimmat hakeutuvat kuitenkin optikolle, jonka tutkimuksissa määritellään paras tapa korjata ikänäköä.

Ikänäköä voidaan korjata lukulasien, monitehosilmälasien ja linssileikkauksen lisäksi piilolinsseillä.

Piilolinssikorjaus voidaan tehdä joko monitehopiilolinsseillä tai ns. monovisiomenetelmällä, jossa toinen silmä korjataan näkemään hyvin kauas ja toinen lähelle.

Mies työntää lukemaansa kirjaa kauemmaksi, jotta erottaisi siinä olevan tekstin.

Ikänäössä tarkasteltava kohde, kuten kirja tai puhelin, on vietävä yhä kauemmas ja kauemmas, jotta silmä jaksaa tarkentaa siihen. Hoitoa haetaan usein vasta, kun "kädet eivät riitä".

Monitehopiilolinssit

Monitehopiilolinssit on yleisnimitys, jota käytetään kaikista piilolinsseistä, joissa on enemmän kuin yksi vahvuus, käsittäen siten myös kaksiteholinssit.

Kaksitehopiilolinsseissä on kaksi vahvuutta. Päävahvuutta käytetään katsottaessa kauas (kaukokatselualue) ja lisäalue (ADD) toisella vahvuudella, jota käytetään katsottaessa lähelle (lukualue).

Lukualue on yleensä piilolinssin alaosassa ja loppuosaa linssistä käytetään kauas katsottaessa. Voit vaihtaa katselualuetta samalla tavoin kuin kaksitehosilmälaseja käytettäessä.

Kolmitehopiilolinsseissä on lisäksi välialue, jota käytetään "puoliväliin" katsottaessa. Progressiivisissa moniteholinsseissä linssin voimakkuus muuttuu rajattomasti yläosan kaukokatselualueesta alaosan lukualueeksi.

Monitehopiilolinsseissä lähilisä on toteutettu eri tavalla kuin silmälaseissa. Niissä on rengasmaiset voimakkuusmuutokset, jotka auttavat näkemään portaattomasti sekä lähelle että kauas.

Monitehopiilolinsseihin tottuminen voi viedä aikaa, kun silmä mukautuu linssin eri osien vahvuuksiin.

Monitehopiilolinssimerkkejä

Monovision-menetelmä

Monovision on yksi tavoista, joilla korjataan ikänäköön liittyviä ongelmia. Siinä silmät joko leikataan tai näköön vaikutetaan piilolinsseillä siten, että toinen silmä näkee kauas ja toinen lähelle. Yleensä dominoiva silmä valitaan kaukosilmäksi ja ei-dominoiva lähisilmäksi.

Lue myös Tiedätkö kumpi silmäsi on dominoiva? Näin selvität helposti

Monovision vaatii sopeutumisajan, jonka aikana aivot mukautuvat uuteen tilanteeseen, jossa molempia silmiä käytetään eri tarkoitukseen.

Monovision-menetelmä ei sovi kaikille ja sitä voidaan kokeilla esimerkiksi koesankojen avulla.

Monitehopiilolinssien edut ja haitat

Moniteholinssit parantavat näkemisen laatua monilla eri tavoilla:

 • Näet tarkasti sekä lähelle että kauas ilman silmälaseja
 • Et tarvitse lukulaseja niin usein
 • Samankaltaiset kuin monitehosilmälasit, joten niihin tottuminen vie vähemmän aikaa
 • Kosmeettinen etu: piilolinssissä ei näy katselualueen rajoja
 • Saatavina kuukausi-, kertakäyttö- ja yötäpäiväälinsseinä sekä toorisina (hajataittoa korjaavina)

Moniteholinssien haittapuoliin voidaan lukea ainakin seuraavat:

 • Tavallisia piilolinssejä kalliimmat
 • Katselualueiden vaihtamisen opettelu vaatii totuttelua
 • Voivat vaikuttaa pimeä- ja hämäränäköön sekä syvyysnäköön
 • Voivat rasittaa silmiä, etenkin näyttöpäätetyössä
Lukulasit ja avoin kirja

Useimmat meistä tarvitsevat ennen pitkää jonkinlaista korjausta ikänäköön.

Usein kysyttyjä kysymyksiä moniteholinsseistä

Kenelle monitehopiilolinssit sopivat?

Moniteholinssit sopivat erityisen hyvin henkilöille, jotka ovat jo tottuneet piilolinssien käyttöön, sekä sellaisille, jotka ovat jo sopeutuneet kaksiteho-, kolmiteho- tai monitehosilmälaseihin.

Yleisesti ottaen kaikki ikänäöstä kärsivät voivat käyttää moniteholinssejä – myös he, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta piilolinssien käytöstä. Nykyään on saatavilla myös toorisia eli hajataittoa korjaavia moniteholinssejä.

Optikko voi arvioida sopivatko moniteholinssit sinun näkötarpeisiisi.

Olenko liian vanha tai nuori käyttämään moniteholinssejä?

Ikänäkö ilmaantuu yleensä 40-45 ikävuoden kohdalla ja näkö muuttuu aina noin 60-70 ikävuoteen asti.

Kaikki näiden ikäryhmien välille kuuluvat ja ikänäöstä kärsivät voivat käyttää moniteholinssejä.

Käytän vain lukulaseja, mutta en tarvitse kaukonäköä. Voinko käyttää moniteholinssejä?

Kyllä. Voit hankkia moniteholinssit, joissa on vain lähikatselualue. Monet haluavat käyttää mieluummin piilolinssejä niiden mukavuuden tai ulkonäön vuoksi.

Onko monitehopiilolinsseihin tottuminen vaikeaa?

Tämä on yksilöllistä. Jos olet tottunut lukulaseihin tai moniteholaseihin, ymmärrät jo moniteholinssien toimintaperiaatteen ja siirtyminen on usein helpompaa.

Kaukokatselualue on suoraan edessä ja linssin yläreunassa, lukualue puolestaan linssin alareunassa. Optikkosi neuvoo piilolinssien käytössä, kunnes osaat sen itse.

Saavutetaanko kaksitehopiilolinsseillä yhtä hyvä näkö kuin kaksitehosilmälaseilla?

Useimmat näkevät piilolinsseillä yhtä hyvin lähelle kuin silmälaseillakin, joskin piilolinsseihin tottuminen vie hieman enemmän aikaa.

Juuri oikeanlaisten moniteholinssien määrääminen voi joskus olla ammattilaisellekin vaikeaa, joten sopivien linssien löytäminen voi vaatia usean linssityypin kokeilemista.

Ovatko moniteholinssit kalliita?

Piilolinssien hinnat riippuvat linssityypistä, valmistajasta, vaihtovälistä, materiaalista, tuotemerkistä ja muista seikoista.

Moniteholinssit ovat erikoishionnan takia tavallisia piilolinssejä kalliimmat, mutta tulevat yleensä silmälaseja halvemmiksi.

Miten monitehopiilolinssejä käsitellään ja hoidetaan?

Moniteholinssit eivät vaadi sen enempää hoitoa kuin tavalliset linssitkään.

 • Kuukausilinssit puhdistetaan jokaisen käyttökerran jälkeen piilolinssien puhdistusnesteellä, johon ne myös säilötään yöksi.
 • Päivälinssit ovat kertakäyttöisiä ja ne hävitetään jokaisen käyttökerran jälkeen ja uusi pari otetaan käyttöön.
 • Jatkuvakäyttöisiä moniteholinssejä voi käyttää myös yöllä nukkuessa.

Miten voin hankkia monitehopiilolinssit?

Käy ensin näöntarkastuksessa ja keskustele optikkosi kanssa monitehopiilolinssien hankkimisesta. Optikko opastaa ja neuvoo piilolinssien käytössä ja pääset sovittamaan linssejä pian ensimmäistä kertaa.

Lue lisää piilolinssien hankkimisesta.

Monitehopiilolinssien tilaaminen netistä

Kun olet saanut piilolinssimääräyksen monitehopiilolinsseihin, voit ostaa määräyksen mukaiset linssit joko optikkoliikkeestä tai tilata ne netistä.

Useimmat ostavat ensimmäiset piilolinssipakettinsa optikolta ja se on aivan oikein. Näin varmistetaan, että ne ovat varmasti oikeanlaiset.

Kun olet kokeneempi piilolinssien käyttäjä ja tiedät omien piilolinssiesi arvot, kannattaa vertailla monitehopiilolinssien hintoja myös netissä, koska nettikaupoista löydät omat linssit usein halvempaan hintaan.

Toinen online-piilolinssikauppojen etu on hyvä saatavuus. Niiltä löytyy varastostaan piilolinssit harvinaisemmillakin voimakkuuksilla.

Monitehopiilolinssien hintavertailu

Alta löydät kaikki Suomessa myytävät monitehopiilolinssit ja niiden edullisimmat hinnat hintavertailussamme mukana olevissa verkkokaupoissa.

Yhteenveto

Ikänäkö on 40-45 ikävuoden jälkeen meille kaikille ilmaantuva tila, jossa mykiö eli silmän linssi menettää joustavuuttaan, ja silmän kysky tarkentaa lähellä oleviin kohteisiin vaikeutuu.

Ikänäön oireita ovat näkemisen vaikeutuminen ja näöntarkkuuden heikkeneminen lukuetäisyydellä, silmien väsyminen ja kirvely, päänsärky ja heikentynyt pimeänäkö.

Ikänäkö voidaan korjata monitehosilmälasien, lukulasien ja leikkauksen lisäksi piilolinsseillä. Piilolinssikorjaus tehdään monitehopiilolinsseillä tai monovisiomenetelmällä, jossa toinen silmä korjataan näkemään hyvin kauas ja toinen silmä lähelle.

Monitehopiilolinsseissä on yleensä kaksi vahvuutta: päävahvuus kauas ja linssin alaosassa oleva lisäalue (ADD) lähelle.

Monitehopiilolinsseissä voi olla myös ns. välialue tai rajattomasti muuttuvat voimakkuudet linssin yläosasta alaosaan saakka.

Monitehopiilolinssit parantavat näkemisen laatua monin tavoin, mutta niihin tottuminen on yksilöllistä.

Monitehopiilolinssit ovat tavallisia piilolinssejä kalliimmat, mutta vertailemalla hintoja netissä voit säästää piilolinssikuluissa.

Lähteet: CooperVision [1] [2], ContactLenses.org, Silmäasema, Terveyskirjasto

Mainos
LensWay: 10 % alennusta kaikista piilolinsseistä alekoodilla