Piilolinssityypit: materiaalit, käyttöajat, vaihtovälit

10 yleistä virhettä piilolinssien hoidossa

Piilolinssit ovat suosittu vaihtoehto näönkorjaukseen heille, jotka eivät halua käyttää jatkuvasti silmälaseja tai joille silmien laserleikkaus ei ole vaihtoehto. Piilolinssit ovat ohuet, kaarevat ja joustavasta materiaalista valmistetut linssit, jotka asetetaan suoraan silmän pinnalle. Piilarit tarjoavat käyttäjilleen monia etuja, kuten laajemman näkökentän, esteettisyyden ja mukavuuden urheillessa tai aktiivisessa elämässä. Niillä voidaan korjata useita taittovirheitä, kuten likinäköisyyttä, kaukonäköisyyttä, hajataittoa ja ikänäköä.

Oikeiden piilolinssien valinta on ratkaisevan tärkeää sekä näön että silmien terveyden kannalta. Sopimattomat linssit voivat aiheuttaa epämukavuutta, silmien ärsytystä ja jopa vakavia silmäongelmia. Valinnassa on huomioitava useita tekijöitä, kuten materiaalit, käyttöajat, vaihtovälit sekä käyttäjän yksilölliset tarpeet ja elämäntapa. Silmälääkärin suositukset ovat myös tärkeitä, sillä asiantuntija voi auttaa valitsemaan sopivat linssit ja varmistamaan silmien terveyden. Näin voidaan varmistaa paras mahdollinen käyttökokemus ja silmien hyvinvointi.

Tällä sivulla kerromme minkälaisia piilolinssejä on olemassa. Linssit voidaan jaotella eri tyyppeihin niiden materiaalin, käyttöiän, vaihtovälin ja näönkorjaustarpeen perusteella.

Piilolinssit materiaalin perusteella

Hydrogeelipiilolinssit

Pehmeät piilolinssit valmistetaan geelimäisestä, vettä sisältävästä muovista, jota kutsutaan hydrogeeliksi. Hydrogeelipiilolinssit ovat hyvin ohuita ja joustavia, mikä mahdollistaa niiden erinomaisen mukautumisen silmän etupinnalle.

Nämä linssit esiteltiin ensimmäistä kertaa 1970-luvun alkupuolella ja saavuttivat välitöntä suosiota, koska ne tuntuivat välittömästi mukavilta käyttäjilleen. Tuohon aikaan ainoa vaihtoehto olivat PMMA-muovista valmistetut linssit, joihin tottuminen saattoi kestää viikkoja. Hydrogeelilinssien joustavuus, mukavuus ja vettä sitova koostumus tekivät niistä houkuttelevan valinnan niille, jotka halusivat helppokäyttöisen ja miellyttävän tavan korjata näköään.

Silikonihydrogeelipiilolinssit

Silikonihydrogeelipiilolinssit otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön vuonna 2002, ja ne edustavat edistyneempää teknologiaa pehmeissä piilolinsseissä. Näiden linssien erityispiirre on niiden huokoisuus, joka mahdollistaa huomattavasti suuremman hapenläpäisevyyden silmän sarveiskalvolle verrattuna perinteisiin hydrogeelilinsseihin.

Tämä parantunut hapenläpäisevyys tekee silikonihydrogeelilinsseistä terveellisemmän vaihtoehdon silmille, mikä vähentää silmien kuivumisen ja ärsytyksen riskiä. Nykyään yli 80 % määrätyistä piilolinsseistä on silikonihydrogeelilinssejä, mikä korostaa niiden suosiota ja luotettavuutta käyttäjien keskuudessa.

Näiden linssien edut tekevät niistä erinomaisen valinnan niille, jotka etsivät mukavia ja terveellisiä piilolinssejä päivittäiseen käyttöön.

Lue myös: Pehmeät piilolinssit: hydrogeeli vai silikonihydrogeeli?

Kovat piilolinssit (RGP-linssit)

RGP-linssit (engl. rigid gas-permeable lenses, "jäykät kaasua läpäisevät linssit", myös GP-linssit) ovat ns. kovat piilolinssit, jotka muistuttavat ulkonäöltään ja tuntumaltaan vanhoja PMMA-linssejä, mutta ovat huomattavasti huokoisempia ja läpäisevät happea. Tämä parannus teki RGP-linsseistä terveellisemmän vaihtoehdon silmille, koska ne sallivat paremman hapenkulun sarveiskalvolle.

RGP-linssit ovat tunnettuja kestävyydestään ja ne tarjoavat usein terävämmän näöntarkkuuden verrattuna pehmeisiin ja silikonihydrogeelilinsseihin, erityisesti suurilla voimakkuuksilla ja hajataittoisuudesta kärsiville.

Samalla niiden jäykkyys kuitenkin tarkoittaa, että käyttäjät saattavat tarvita jopa viikkoja kestävän totuttelujakson ennen kuin linssit tuntuvat mukavilta. RGP-linssit ovat käytännössä korvanneet vanhanaikaiset PMMA-linssit, tarjoten paremman mukavuuden ja terveyshyödyt.

PMMA-piilolinssit

PMMA-linssit on valmistettu jäykästä muovimateriaalista, nimeltään polymetyylimetakrylaatti (PMMA), jota käytetään lasin korvikkeena särkymättömissä ikkunoissa.

PMMA-linssit tarjosivat erinomaisen optikan, mikä teki niistä tehokkaan vaihtoehdon näönkorjaukseen. Niiden merkittävä haittapuoli oli, että ne eivät läpäise happea, mikä voi johtaa silmien kuivumiseen ja epämukavuuteen.

Lisäksi PMMA-linssit vaativat pitkän totuttelujakson, koska niiden jäykkyys voi aluksi tuntua epämukavalta silmässä. Näiden syiden vuoksi PMMA-linssit ovat suurelta osin korvattu nykyaikaisemmilla ja mukavammilla vaihtoehdoilla, kuten RGP- ja pehmeillä piilolinsseillä.

Nukkuva nainen

Yötäpäivää-linssejä voi käyttää myös nukkuessa.

Piilolinssit käyttöajan perusteella

Piilolinssit voidaan jaotella käyttöajan perusteella kahteen päätyyppiin: kertakäyttöisiin piilolinsseihin, jotka on suunniteltu käytettäväksi vain kerran, minkä jälkeen ne hävitetään, sekä jatkuvakäyttöiset piilolinssit, joita voidaan käyttää useita kertoja 7–30 päivän ajan piilolinssityypistä ja optikon antamista suosituksista riippuen.

Kertakäyttöiset piilolinssit

Kertakäyttöiset piilolinssit on suunniteltu käytettäväksi vain yhden päivän ajan, minkä jälkeen ne hävitetään. Tämä tekee niistä erittäin hygieenisen ja helppokäyttöisen vaihtoehdon, sillä käyttäjän ei tarvitse huolehtia linssien puhdistamisesta tai säilyttämisestä.

Kertakäyttöiset linssit tarjoavat myös erinomaisen mukavuuden, sillä jokainen käyttökerta alkaa puhtaalla ja raikkaalla linssillä. Ne ovat erityisen suosittuja aktiivisten elämäntapojen omaavien ihmisten keskuudessa, sillä niitä voidaan käyttää urheilussa, matkustettaessa ja muissa tilanteissa, joissa piilolinssien käsittely voi olla hankalaa.

Kertakäyttöisten linssien haittapuolena on, että ne voivat tulla pitkällä aikavälillä kalliimmiksi kuin pitkäaikaisemmat linssivaihtoehdot.

Jatkuvakäyttöiset piilolinssit

Jatkuvakäyttöiset piilolinssit ovat suunniteltu käytettäväksi useiden päivien ajan, tyypillisesti 7-30 vuorokauden ajan riippuen linssityypistä ja optikon ohjeista. Nämä linssit tarjoavat suurempaa joustavuutta, sillä niitä voidaan käyttää pidempiä aikoja ennen vaihtamista.

Jatkuvakäyttöisiä piilolinssejä on kahta päätyyppiä: tavanomaiset jatkuvakäyttöiset linssit, jotka tulee poistaa ja puhdistaa joka ilta, sekä nk. yötäpäiväälinssit, joita voidaan käyttää optikon määräyksellä myös nukkuessa 7 tai jopa 30 päivän ajan.

Jatkuvakäyttöiset linssit vaativat säännöllistä puhdistusta ja asianmukaista hoitoa, jotta ne säilyttävät mukavuutensa ja turvallisuutensa koko käyttöjakson ajan. Vaikka jatkuvakäyttöiset linssit edellyttävät säännöllistä puhdistusta ja hoitoa, ne ovat yleensä edullisempi vaihtoehto pitkällä aikavälillä, erityisesti silloin, kun piilolinssejä käytetään usein.

Piilolinssi ja kotelo

Muiden kuin kertakäyttölinssien käyttöön liittyy olennaisena osana linssien huolellinen puhdistus ja desinfiointi joka käyttökerran jälkeen.

Piilolinssit vaihtovälin perusteella

Asianmukaisesti hoidetut piilolinssit, erityisesti pehmeät linssit, on vaihdettava säännöllisesti uusiin. Tämä varmistaa, ettei linssien pinnalle ehdi kerääntyä epäpuhtauksia ja bakteereja, jotka voivat aiheuttaa silmätulehduksia ja muita silmäongelmia.

Pehmeät piilolinssit voidaan jaotella vaihtovälin perusteella kolmeen ryhmään: kertakäyttölinsseihin, viikkolinsseihin ja kuukausilinsseihin. Kertakäyttölinssit vaihdetaan uusiin päivittäin, viikkolinssit yleensä viikon tai kahden välein, ja kuukausilinssit kerran kuukaudessa. Jokaisella ryhmällä on omat erityispiirteensä ja etunsa, jotka voivat vaikuttaa käyttäjän valintaan heidän tarpeidensa ja elämäntapojensa perusteella.

Kertakäyttöpiilolinssit

Kertakäyttöpiilolinssejä pidetään nimensä mukaisesti vain kerran, jonka jälkeen ne hävitetään ja uusi pari otetaan käyttöön. Tämä tekee niistä erittäin hygieenisen vaihtoehdon, sillä jokainen käyttökerta alkaa täysin puhtaalla ja raikkaalla linssillä. Kertakäyttölinssit eliminoivat tarpeen käyttää piilolinssinesteitä ja -koteloita, mikä vähentää linssien hoitoon kuluvaa aikaa ja vaivaa.

Kertakäyttöpiilolinssit tarjoavat käyttäjille erinomaisen mukavuuden ja helppokäyttöisyyden, erityisesti käyttäjille, jotka kärsivät allergioista tai joilla on herkästi ärtyvät silmät. Ne ovat myös suosittuja aktiivisten elämäntapojen omaavien ihmisten keskuudessa, sillä ne ovat käteviä urheilussa, matkustettaessa ja muissa tilanteissa, joissa linssien käsittely voi olla hankalaa.

Vaikka kertakäyttölinssit voivat tulla jatkuvassa käytössä kalliimmiksi kuin jatkuvakäyttöiset linssit, niiden tarjoama mukavuus ja huolettomuus tekevät niistä houkuttelevan vaihtoehdon monille käyttäjille.

Viikkopiilolinssit

Viikkopiilolinssejä pidetään 1-2 viikkoa optikon määräyksen mukaisesti. Näiden linssien käyttöön kuuluu päivittäinen poistaminen illalla ja säilöminen piilolinssien hoitonesteeseen yön ajaksi. Tämä varmistaa linssien puhtauden ja hygieenisyyden sekä vähentää silmätulehdusten riskiä.

Viikkolinssit tarjoavat tasapainon käyttömukavuuden ja kustannustehokkuuden välillä, sillä ne ovat edullisempi vaihtoehto kuin kertakäyttölinssit, mutta vaativat silti vähemmän huoltoa ja vaihtoa kuin kuukausilinssit. Ne ovat hyvä valinta käyttäjille, jotka etsivät helppokäyttöistä linssiratkaisua, mutta ovat valmiita huolehtimaan päivittäisestä puhdistusrutiinista.

Viikkolinssit sopivat hyvin monenlaisiin elämäntyyleihin ja tarjoavat käyttäjilleen selkeän ja mukavan näön koko käyttöjakson ajan.

Kuukausipiilolinssit

Kuukausipiilolinssejä käytetään päiväkäytössä enintään 30 päivän ajan. Nämä linssit tulee poistaa ja puhdistaa joka ilta, ja säilöä ne piilolinssien hoitonesteeseen yön ajaksi. Tämä rutiini varmistaa linssien puhtauden, ehkäisee bakteerien ja epäpuhtauksien kertymistä sekä edistää silmien terveyttä ja mukavuutta.

Kuukausilinssit tarjoavat pitkäaikaisen ja kustannustehokkaan vaihtoehdon käyttäjille, jotka ovat valmiita sitoutumaan päivittäiseen linssien huoltoon. Ne ovat suosittu valinta monille, sillä ne yhdistävät käyttömukavuuden ja taloudellisuuden, tarjoten selkeän näön ja hyvän mukavuuden koko käyttöjakson ajan.

Kuukausilinssit sopivat hyvin käyttäjille, jotka haluavat käyttää samoja linssejä pidempään, mutta ovat valmiita huolehtimaan päivittäisestä puhdistus- ja säilytysrutiinista.

Pitkäaikaiset piilolinssit

Monissa ei-optisissa verkkokaupoissa myydään värillisiä piilolinssejä, jotka on tarkoitettu käytettäväksi jopa kolmen kuukauden ajan ennen vaihtoa. Emme suosittele näiden linssien käyttöä lainkaan. Näiden linssien pitkä käyttöaika voi johtaa bakteerien ja epäpuhtauksien kertymiseen, mikä lisää merkittävästi silmätulehdusten ja muiden silmäongelmien riskiä.

Lisäksi näitä linssejä myydään usein ilman asianmukaista optikon tai silmälääkärin ohjeistusta, mikä voi johtaa vääränlaisten linssien käyttöön ja siten silmien terveyden vaarantumiseen.

Piilolinssien käyttäminen ilman ammattilaisen valvontaa voi olla haitallista silmien terveydelle, joten on tärkeää käyttää vain optikon määräämiä ja valvomia piilolinssejä, jotka on suunniteltu ja testattu turvalliseen ja hygieeniseen käyttöön.

Piilolinssit näönkorjaustarkoituksen perusteella

Pehmeitä piilolinssejä, mukaan lukien hydrogeeli- ja silikonihydrogeelipiilolinssit, on saatavilla erilaisiin näönkorjaustarpeisiin.

Piilolinsseillä voidaan korjata likitaittoisuutta, kaukotaittoisuutta, hajataittoisuutta ja ikänäköä. Lisäksi niitä voidaan käyttää kosmeettisin perustein, eli muuttamaan silmien väri kokonaan toiseksi.

Sfääriset ja asfääriset piilolinssit

Sfäärisissä piilolinsseissä on sama voimakkuus koko optisella alueella, ja niitä käytetään likitaittoisuuden (myopia) ja kaukotaittoisuuden (hyperopia) korjaamiseen. Sfääriset linssit ovat yleisimpiä piilolinssejä, sillä ne tarjoavat yksinkertaisen ja tehokkaan ratkaisun näköongelmien korjaamiseen. Sfääriset piilolinssit ovat saatavilla laajalla voimakkuusalueella, mikä mahdollistaa niiden käytön monenlaisissa näkötilanteissa.

Asfääriset piilolinssit eroavat sfäärisistä linsseistä siten, että niiden optinen rakenne on suunniteltu vähentämään sfääristä aberraatiota, mikä parantaa näön tarkkuutta ja selkeyttä erityisesti hämärässä tai heikossa valaistuksessa.

Asfääriset linssit tarjoavat monille käyttäjille terävämmän ja tarkemman näön, sillä niiden muotoilu mahdollistaa valon tarkemman fokusoinnin silmän verkkokalvolle. Tämä tekee asfäärisistä linsseistä erinomaisen vaihtoehdon niille, jotka etsivät parasta mahdollista näönlaatua.

Lue myös: Sfääriset ja asfääriset piilolinssit

Tooriset piilolinssit

Toorisissa piilolinsseissä on eri voimakkuudet linssin eri osissa, ja ne on suunniteltu korjaamaan hajataittoisuutta eli astigmatismia. Astigmatismi johtuu sarveiskalvon tai linssin epäsäännöllisestä muodosta, mikä aiheuttaa näön sumentumista ja vääristymistä eri etäisyyksillä. Toorisissa linsseissä on ainutlaatuinen muotoilu, joka kompensoi näitä epäsäännöllisyyksiä ja parantaa näöntarkkuutta.

Tooriset piilolinssit korjaavat hajataiton lisäksi liki- ja kaukotaittoisuutta, mikä tekee niistä erinomaisen vaihtoehdon käyttäjille, jotka kärsivät sekä astigmatismista että muista taittovirheistä. Näiden linssien eri voimakkuusalueet varmistavat, että valo kohdistuu oikein verkkokalvolle, mikä parantaa näön selkeyttä ja terävyyttä.

Tooriset piilolinssit vaativat tarkempaa istuvuutta ja kohdistusta kuin tavalliset sfääriset linssit, jotta ne pysyvät oikeassa asennossa silmässä ja tarjoavat optimaalisen näönkorjauksen. Optikko tai silmälääkäri määrittää tooristen linssien tarkan voimakkuuden ja istuvuuden, jotta ne sopivat käyttäjän yksilöllisiin näkövaatimuksiin ja tarjoavat parhaan mahdollisen käyttömukavuuden.

Monitehopiilolinssit

Monitehopiilolinssit on suunniteltu korjaamaan ikänäköä (presbyopia), joka on yleinen ongelma ikääntyvillä aikuisilla. Ikänäkö aiheuttaa vaikeuksia tarkentaa lähietäisyydellä oleviin kohteisiin, kuten lukemiseen tai pieniin yksityiskohtiin. Monitehopiilolinsseissä on eri vahvuusalueita, jotka mahdollistavat tarkemman näön eri etäisyyksillä katseltaessa. Tämä tarkoittaa, että sama linssi voi korjata sekä lähi- että kaukonäköä, mikä tekee niistä erittäin kätevän vaihtoehdon päivittäiseen käyttöön.

Moniteholinsseissä on usein useita optisia alueita, jotka on suunniteltu eri etäisyyksille katselemiseen – yleensä yksi alue lähinäölle, yksi välietäisyydelle ja yksi kaukonäölle. Tämä muotoilu auttaa käyttäjiä siirtymään sujuvasti eri etäisyyksillä olevien kohteiden välillä ilman, että heidän tarvitsee vaihtaa linssejä tai käyttää erillisiä lukulaseja.

Jotkut monitehopiilolinssit voivat myös korjata hajataittoisuutta (astigmatismia), mikä lisää niiden monipuolisuutta. Tämä saavutetaan yhdistämällä tooristen linssien ominaisuudet moniteholinssien muotoiluun, jolloin yksi linssi voi tarjota kattavan näönkorjauksen useisiin eri näköongelmiin.

Värilliset ja kosmeettiset piilolinssit

Värilliset ja kosmeettiset piilolinssit tarjoavat mahdollisuuden muuttaa tai korostaa silmien luonnollista väriä esteettisistä syistä. Nämä linssit ovat saatavilla laajassa valikoimassa värejä ja tyylejä, joiden avulla käyttäjät voivat saavuttaa haluamansa ulkonäön, olipa kyseessä hienovarainen sävyn muutos tai dramaattisempi muutos.

Värilliset piilolinssit voivat olla joko läpikuultavat (enhancers) tai täysinpeittävät (opaque). Läpikuultavat linssit korostavat silmien luonnollista väriä, tuoden esiin niiden sävyjä ja intensiteettiä hienovaraisella tavalla. Ne toimivat parhaiten vaaleissa silmissä. Täysinpeittävät linssit on suunniteltu muuttamaan silmien väri kokonaan toiseksi, riippumatta silmien luonnollisesta väristä. Näissä linsseissä on voimakkaampi väripigementti, joka peittää täysin luonnollisen silmänvärin ja mahdollistaa merkittävän muutokset ulkonäössä.

Kosmeettisilla piilolinsseillä tarkoitetaan erikoistehote- ja Halloween-piilolinssejä, joiden tarkoitus on muuttaa silmien ulkonäköä dramaattisesti. Nämä linssit ovat suosittuja esimerkiksi juhlissa ja naamiaisissa, sillä niillä voidaan luoda ainutlaatuinen ja huomattava muutos silmien ulkonäössä.

Sekä värillisiä että kosmeettisia piilolinssejä on saatavilla sekä voimakkuuksilla että ilman, joten niitä voivat käyttää sekä näönkorjausta tarvitsevat henkilöt että ne, jotka haluavat vain muuttaa ulkonäköään. On kuitenkin tärkeää huomata, että vaikka nämä linssit voivat tarjota esteettisiä etuja, niiden käyttö vaatii samaa huolellisuutta ja hygienian ylläpitoa kuin perinteisten piilolinssien käyttö.

Käyttäjien tulee aina hankkia värilliset ja kosmeettiset piilolinssit optikon tai silmälääkärin kautta varmistaakseen, että linssit sopivat heidän silmiinsä ja näkövaatimuksiinsa. Tämä varmistaa, että linssit ovat turvalliset käyttää ja että ne eivät aiheuta haittaa silmien terveydelle. Näin voidaan nauttia sekä halutusta ulkonäöstä että hyvästä näkökyvystä turvallisesti ja mukavasti.

Oikean piilolinssityypin valitseminen

Oikean piilolinssityypin valitseminen on tärkeä päätös, joka vaikuttaa sekä näönkorjaukseen että käyttömukavuuteen. Valinnassa tulee ottaa huomioon useita tekijöitä, kuten näköongelma, käyttöaika, elämäntapa ja henkilökohtaiset mieltymykset. Lisäksi on tärkeää noudattaa silmälääkärin ja optikon suosituksia, jotta linssit sopivat hyvin ja ovat turvallisia käyttää.

Silmälääkärin ja optikon rooli ja suositukset

Silmälääkärin ja optikon rooli piilolinssien valinnassa on ratkaisevan tärkeä. Silmäterveyden ammattilainen suorittaa perusteellisen näöntarkastuksen ja arvioi silmien terveyden, jotta voidaan määrittää sopivin linssityyppi ja voimakkuus.

Silmälääkäri tai optikko voi suositella erityyppisiä linssejä, kuten sfäärisiä, asfäärisiä, toorisia tai moniteholinssejä, taittovirheestä riippuen. Lisäksi he antavat ohjeita linssien käytöstä ja huollosta sekä varmistavat, että käyttäjä osaa käsitellä linssejä oikein. Ammattilaisen tekemä sovitus ja seuranta varmistavat, että linssit ovat turvalliset ja mukavat käyttää pitkällä aikavälillä.

Käyttäjän elämäntapa ja tarpeet

Myös käyttäjän elämäntapa ja tarpeet voivat vaikuttaa piilolinssityypin valintaan. Esimerkiksi aktiiviselle urheilijalle kertakäyttölinssit voivat olla kätevämpiä, koska niitä ei tarvitse puhdistaa ja ne tarjoavat tuoreen linssin joka päivä.

Toisaalta, käyttäjä, joka haluaa vähentää linssien vaihtokertoja, saattaa suosia kuukausilinssejä, vaikka ne vaativatkin päivittäistä puhdistusta. Myös työskentelyolosuhteet, kuten pölyiset tai kuivat ympäristöt, voivat vaikuttaa linssien valintaan.

Piilolinssien hoito ja huolto

Piilolinssien hoito ja huolto ovat olennaisia piilolinssien käytössä, sillä ne auttavat säilyttämään linssien mukavuuden ja silmien terveyden. Kertakäyttölinssit eivät vaadi huoltoa, koska ne hävitetään jokaisen käyttökerran jälkeen. Jatkuvakäyttöiset linssit, kuten viikko- ja kuukausilinssit, vaativat päivittäistä puhdistusta ja säilytystä piilolinssinesteessä. Tämä estää bakteerien ja epäpuhtauksien kertymisen, jotka voivat aiheuttaa silmätulehduksia.

Puhdistusprosessi sisältää linssien hankaamisen ja huuhtelemisen erityisesti piilolinsseille tarkoitetulla nesteellä, sekä säilyttämisen desinfioivassa nesteessä yön yli. Käyttäjien tulisi myös noudattaa tarkasti optikon antamia ohjeita linssien vaihtovälistä ja vältettävä linssien käyttöä pidempään kuin suositeltu aika. Asianmukainen hoito ja huolto pidentävät linssien käyttöikää ja takaavat silmien terveyden ja mukavuuden.

Yhteenveto

Oikeanlaisen piilolinssityypin valinta on tärkeä päätös, joka vaikuttaa merkittävästi näön laatuun ja silmien terveyteen. Erilaisia piilolinssejä on saatavilla monenlaisiin näköongelmiin ja käyttötarkoituksiin, mukaan lukien hydrogeeli- ja silikonihydrogeelipiilolinssit, kertakäyttöiset ja jatkuvakäyttöiset piilolinssit, joihin luetaan viikko- ja kuukausipiilolinssit, sekä sfääriset, asfääriset ja tooriset piilolinssit, värillisiä ja kosmeettisia piilolinssejä unohtamatta. Jokaisella linssityypillä on omat erityispiirteensä ja etunsa, jotka on suunniteltu vastaamaan käyttäjien yksilöllisiin tarpeisiin ja elämäntapoihin.

Oikean piilolinssityypin valitseminen alkaa perusteellisesta näöntarkastuksesta, jonka suorittaa silmälääkäri tai optikko. Ammattilaiset auttavat määrittämään sopivan linssityypin ja voimakkuuden, ja antavat ohjeita linssien turvallisesta käytöstä ja hoidosta. Käyttäjän elämäntapa ja henkilökohtaiset tarpeet vaikuttavat myös piilolinssityypin valintaan, sillä esimerkiksi aktiiviset urheilijat ja paljon matkustavat henkilöt saattavat arvostaa erilaisia piilolinssivaihtoehtoja.

Piilolinssien asianmukainen hoito ja huolto ovat olennaisia niiden käytössä. Kertakäyttölinssit tarjoavat hygieenisen ja helpon vaihtoehdon, kun taas jatkuvakäyttöiset linssit vaativat säännöllistä puhdistusta ja säilytystä. Piilolinssien oikea käsittely ja hoito varmistavat niiden mukavuuden ja turvallisuuden, estäen silmätulehduksia ja muita silmäongelmia.

Mainos
LensWay: 10 % alennusta kaikista piilolinsseistä alekoodilla