Tooriset piilolinssit hajataittoon (astigmatismi)

Tooriset piilolinssit on suunniteltu korjaamaan astigmatismia eli hajataittoa.

Tooriset piilolinssit on suunniteltu tarjoamaan näönkorjaus käyttäjille, jotka kamppailevat epätarkasta näöstä kaikilla etäisyyksillä astigmatismista eli hajataittoisuudesta johtuen. Nämä erikoisvalmisteiset linssit korjaavat normaalin taittovirheen lisäksi astigmatismia, ja ne ovat saatavilla kertakäyttöisinä, jatkuvakäyttöisinä ja jopa yötäpäiväälinsseinä. Tooriset piilolinssit parantavat näkemisen laatua lähes kaikilla, joiden silmissä esiintyy hajataittoisuutta.

Pehmeät tooriset piilolinssit valmistetaan joko perinteisestä hydrogeelistä tai hengittävämässä silikonihydrogeelistä. Vaikka perinteiset hydrogeelilinssit tarjoavat hyvän käyttömukavuuden, silikonihydrogeelimateriaalit tarjoavat usein paremman hapen läpäisevyyden, mikä on erityisen tärkeää silmien terveyden ylläpitämiseksi pitkäaikaisessa käytössä. Myös kovilla RGP-linsseillä voidaan korjata hajataittoa, mutta ne vaativat pehmeitä piilolinssejä pidemmän totuttelujakson.

Mitkä tooriset piilolinssit ovat?

Toorisen linssin pinta muistuttaa donitsin muodosta (torus) leikattua

Toorisen linssin pinta muistuttaa donitsin muodosta (torus) leikattua "siivua". Kuva: HHahn, Wikimedia Commons

Tooriset piilolinssit ovat erikoismuotoillut piilolinssit, jotka on suunniteltu korjaamaan astigmatismia, yleistä taittovirhettä, joka johtuu silmän sarveiskalvon tai linssin epäsäännöllisestä muodosta.

Tavallisissa piilolinsseissä on sfäärinen eli pallomainen pinta – kuvittele leikkaavasi siivu rantapallosta. Tämä muoto tarjoaa yhtenäisen taittovoiman koko linssin alueella, mikä on ihanteellinen tavallisten taittovirheiden, kuten liki- ja kaukonäköisyyden, korjaamiseen.

Astigmaatikoilla silmän sarveiskalvo ei ole pallomaisen pyöreä, mikä saa valon taittumaan tavalla, joka osuu useaan kohtaan verkkokalvolla sen sijaan, että se kohdistuisi vain yhteen pisteeseen. Seuraksena näkö on sumea kaikilla etäisyyksillä.

Tooriset piilolinssit korjaavat astigmatismin tarjoamalla eri taittovoimia linssin eri osissa, jolloin valonsäteet kohdistuvat verkkokalvolle yhteen pisteeseen. Näin myös astigmaatikot voivat nauttia selkeästä näöstä.

Mitä hajataitto tarkoittaa?

Hajataittoisuus (puhekielessä hajataitto, eli astigmatismi) on silmien valontaittovirhe, joka johtuu yleensä silmän sarveiskalvon (cornea) ja joskus myös linssin epätasaisesta kaarevuudesta. Toisin kuin normaalissa näössä, jossa tasaisesti kaareva sarveiskalvo muistuttaa perinteistä pyöreää jalkapalloa, astigmaattisessa silmässä sarveiskalvo on soikeampi, muistuttaen enemmän amerikkalaisen jalkapallon muotoa.

Normaali ja astigmaattinen silmä

Astigmaattinen silmä kohdistaa valonsäteet eri osiin verkkokalvoa, mikä hämärtää ja vääristää näköä.

Epätasaisesta kaarevuudesta johtuen silmään tulevat valonsäteet eivät taitu tasaisesti yhteen polttopisteeseen, vaan jakautuvat epäyhtenäisesti verkkokalvon eri osiin, mikä voi hämärtää ja vääristää näköä, sekä aiheuttaa muita oireita, kuten kaksoinäköä, silmien siristelyä, rasitusta ja väsymistä tai päänsärkyä. Joissakin tutkimuksissa on löydetty yhteyksiä myös astigmatismin ja migreenin välillä.

Hajataittoisuuden aste vaihtelee lievästä voimakkaaseen, ja se voi vaikuttaa merkittävästi henkilön kykyyn nähdä selkeästi yksityiskohtia sekä läheltä että kaukaa.

Hajataittoa voidaan korjata silmälaseilla, piilolinsseillä tai taittovirhekirurgialla. Siinä missä silmälasit on yksinkertaisin ja turvallisin hoitomuoto, tooriset piilolinssit voivat tarjota laajemman näkökentän. Taittovirhekirurgialla, kuten LASIK, LASEK ja PRK, voidaan poistaa korjaavien linssien tarve kokonaan muuttamalla silmän muotoa pysyvästi, mutta siihen liittyy suurempi riski ja kustannukset.

Mitä eroa on toorisilla ja sfäärisillä piilolinsseillä?

Hajataitto voi esiintyä eri akselilla sarveiskalvolla, eikä vain horisontaalisesti tai vertikaalisesti. Jopa osittainen korjaus voi parantaa näönlaatua.

Hajataitto voi esiintyä eri akselilla sarveiskalvolla, eikä vain horisontaalisesti tai vertikaalisesti. Jopa osittainen korjaus voi parantaa näönlaatua.  Jos sinulla on hajataittoa siristele silmiäsi, minkälaisen näön voisit saada.

Vaikka tooriset ja sfääriset piilolinssit molemmat parantavat näkökykyä, niiden muotoilu, käyttötarkoitus ja toiminta eroavat toisistaan merkittävästi.

 1. Muotoilu ja toiminnallisuus
  • Sfääriset linssit ovat muotoilultaan yksinkertaisemmat, sillä niissä on yhtenäinen kaarevuus koko linssin alueella. Ne keskittyvät korjaamaan liki- ja kaukotaittoisuutta kaikissa suunnissa.
  • Tooriset linssit puolestaan on suunniteltu astigmatismin korjaamiseen. Toorisissa piilolinsseissä on eri voimakkuuksia linssin pysty- ja vaakasuunnassa (vertikaalinen ja horisontaalinen fokus), jotka korjaavat silmän epäsymmetristä taittovoimaa. Tämä tarkoittaa, että linssin voimakkuus joko suurenee tai pienenee linssin eri osien läpi katsottaessa, mikä mahdollistaa näönkorjauksen kaikissa suunnissa, joissa sarveiskalvon kaarevuus poikkeaa normaalista.
 2. Vakautus ja suuntaus
  • Tooristen linssien erityinen haaste on niiden tarve pysyä juuri oikeassa asennossa silmässä. Tämän vuoksi niissä käytetään erilaisia stabilointitekniikoita, kuten alaosan painotuksia ja reunamuotoiluja, jotka auttavat linssiä pyörimään oikeaan asentoon siten, että ne tarjoavat tasalaatuisen näön ja pitämään linssin oikeassa asennossa silmän ja pään liikkeistä huolimatta. Sfäärisissä linsseissä tätä tarvetta ei yleensä ole.
 3. Käyttötarkoitus
  • Sfäärisiä linssejä käytetään silloin, kun taittovirheet rajoittuvat perinteiseen liki- ja kaukonäköisyyteen.
  • Tooriset piilolinssit ovat välttämättömät heille, jotka tarvitsevat korjausta astigmatismin aiheuttamaan epäselvään tai vääristyneeseen näköön. Ne tarjoavat yleensä merkittävää parannusta näkemisen laatuun erityisesti heillä, joilla hajatattoisuuden aste on voimakas.
 4. Hinta ja saatavuus
  • Tooriset linssit ovat tyypillisesti kalliimmat kuin sfääriset linssit johtuen niiden monimutkaisemmasta muotoilusta ja valmistusprosessista. Niiden erikoistunut luonne tarkoittaa myös, että piilolinssit harvinaisemmilla parametreilla voivat olla monilla jälleenmyyjillä tilaustuote, mikä voi pidentää toimitusaikoja.

Hajataiton korjaaminen toorisilla piilolinsseillä

Mies ojentamassa silmälasejaan pois, ikään kuin harkiten siirtymistä toorisiin piilolinsseihin astigmatismin korjaamiseksi.

Tämä mies on valmis siirtymään toorisiin piilolinsseihin välttääksen kehykset.

Hajataitteisen silmän optiikka ei kykene muodostamaan terävää kuvaa, jolloin verkkokalvolle muodostuva kuva on epätarkka ja sumea. Se ilmenee vaikeutena nähdä kaukana olevia kohteita, kuten tienviittoja ja opetustauluja. Hajataitto voi olla muodostua ongelmaksi myös lukiessa ja tietokoneella työskenneltäessä. Hajataitteiset silmät pyrkivät mukautumaan epäselvään kuvaan ja muuttamalla linssin kaarevuutta jatkuvasti. Tämä rasittaa silmiä ja ilmenee usein silmien väsymisenä ja päänsärkynä.

Tooriset piilolinssit on erityisesti suunniteltu erityisesti korjaamaan astigmatismia eli hajataittoisuutta. Jos epäilet, että sinulla saattaa olla hajataittoa tai jos tarvitset apua muun tyyppisten näköongelmien korjaamiseen, on tärkeää keskustella näistä havainnoista optikkosi kanssa. Oikeanlainen näöntarkastus ja piilolinssien sovitus ovat avainasemassa hajataiton korjaamisessa ja näkömukavuuden parantamisessa.

Tooristen piilolinssien valinta ja sovitus

Tooriset linssit, kuten kaikki piilolinssit, vaativat aina silmälääkärin tai laillistetun optometristin myöntämän piilolinssimääräyksen. Tooristen linssien osalta piilolinssisovitus on erityisen tärkeä, koska toorisilla linsseillä on silmissä tietty asento, jossa linssien täytyy pysyä tarjotakseen tarkan näön koko katselualueelle. Mikäli linssit eivät istu hyvin silmiin, ovat liian tiukat tai löysät, näöntarkkuus kärsii.

Koska jokainen hajataitteinen silmä on ainutlaatuinen, sopivien tooristen linssien löytäminen voi vaatia useamman kuin yhden piilolinssisovituksen. Tooristen piilolinssien määrääminen vaatii myös optikolta hieman enemmän asiantuntemusta kuin tavallisten pehmeiden linssien.

Valmistajat lisäävät toorisiin piilolinsseihin stabiloivia eli tasapainottavia ominaisuuksia, jotka auttavat linssejä pysymään oikeassa asennossa silmässä. Tällaisia ovat esimerkiksi linssin alaosan paksuntaminen, ohuemmat ja paksummat alueet linssissä sekä linssin viisteytys tai alaosan katkaisu, jotka saavat linssin pysymään silmässä optimaalisessa asennossa.

Tooristen piilolinssien parametrit: akseli ja sylinteri

Tooriset piilolinssit siis eroavat tavallisista sfäärisistä piilolinsseistä niiden kyvyssä korjata astigmatismia, joka edellyttää, että linssi pysyy silmässä mahdollisimman tarkasti sille tarkoitetussa asennossa.

Hajataiton korjaus saavutetaan sillä, että toorisilla linsseillä on akselisuunta ja sylinteri. Näiden parametrien määrittely varmistaa, että tooriset linssit korjaavat astigmatismin tehokkaasti.

Nämä parametrit määritellään silmälääkärin tai optikon tekemässä näöntarkastuksessa, jolla varmistetaan, että linssit sopivat yksilön näkötarpeisiin ja tarjoavat parhaan mahdollisen näönkorjauksen. Tässä prosessissa tärkeitä mittauksia ovat sylinterivoimakkuus ja akselisuunta, jotka yhdessä määrittävät, kuinka ja missä määrin linssi korjaa sarveiskalvon epäsäännöllisestä muodosta johtuvaa taittovirhettä.

Kun nämä arvot on tarkasti määritelty, tooriset piilolinssit voivat tarjota selkeän ja tarkan näön, joka on vapaa astigmatismin aiheuttamasta sumentumisesta ja vääristymästä.

Sylinteri: Astigmatismin määrä

Tooristen linssien sylinteriarvo (CYL) määrittää astigmatismin korjauksen määrän, joka on tarpeen sarveiskalvon epäsäännöllisen kaarevuuden korjaamiseksi. Tämä arvo ilmoitetaan dioptereina (D), ja se kertoo, kuinka paljon taittovoimaa on lisättävä tai vähennettävä tietyissä linssin osissa epätasaisen taittumisen korjaamiseksi. Kaukonäköön liittyvä hajataitto on positiivinen ja likinäköön liittyvä hajataitto negatiivinen.

Sylinteri on keskeinen tekijä astigmatismin tarkassa korjaamisessa.

Akseli: Astigmatismin suunta

Akseli eli akselisuunta ilmaisee sen suunnan, jossa sylinterin korjaavaa voimaa tulee soveltaa. Akseliarvo määritellään astelukuna 0–180°C. Tämä arvo määrittää sen kulman, jossa linssin korjaava voima on suurin ja se on kriittinen tieto varmistettaessa, että linssi korjaa astigmatismin mahdollisimman tarkasti. Akseli merkitään yleensä linssin voimakkuuden jälkeen (esim. -1.5 x 120, missä akseli on 120°).

Väärä akseliarvo voi aiheuttaa sumentunutta näköä tai muita näköongelmia.

Tooriset linssit korjaavat näkemisen laatua kaikilla hajataittoisilla

Tooriset linssit tarjoavat helpotusta kaikille, joiden silmissä on hajataitteisuutta. Pieneen hajataittoon ei yleensä määrätä toorisia linssejä, mutta jo 0,75 hajataitteisuus ja vahvemmat on mahdollista korjata toorisilla linsseillä. Näöntarkastuksessa selviää sopivatko tooriset linssit juuri näkösi korjaamiseen.

Tooristen piilolinssien edut ja haitat

Tooristen piilolinssien tärkein etu sfäärisiin piilolinsseihin nähden on luonnollisesti se, että niillä näet paremmin. Jos pohdit tooristen linssien etuja silmälaseihin nähden, tässä vielä muutamia syitä harkita piilarien käyttöä:

Tooristen piilolinssien hyödyt

 • Tarkempi näönkorjaus. Tooriset linssit korjaavat astigmatismin aiheuttaman hajataiton tarkemmin kuin tavalliset sfääriset linssit.
 • Saatavuus. Tooriset piilolinssit on saatavilla niin kuukausilinsseinä, kertakäyttölinsseinä, yötäpäivää käytettävinä linsseinä kuin värillisinä linsseinäkin.
 • Laajempi näkökenttä. Silmälaseihin verrattuna tooriset piilolinssit tarjoavat laajemman näkökentän, koska ne istuvat suoraan silmän pinnalla, eikä kehyksien aiheuttamia näköesteitä ole.
 • Mukavuus. Piilolinssit ovat monille mukavampi näönkorjausvaihtoehto kuin silmälasit erityisesti urheilun ja fyysisen toiminnan aikana.
 • Esteettisyys. Tooriset piilolinssit ovat huomaamattomat ja eivät muuta käyttäjän ulkonäköä, toisin kuin silmälasit.
 • Yhteensopivuus. Piilarit voivat olla parempi vaihtoehto aktiivisille ja aktiivista elämäntapaa viettäville henkilöille.

Tooristen piilolinssien haitat

 • Sovituksen haasteet. Tooriset linssit vaativat, että ne asettuvat silmiin juuri oikeassa asennossa tarjotakseen kirkkaan näön. Ne voivat vaatia useamman käynnin optikolla kuin perinteiset linssit.
 • Hinta. Tooriset piilolinssit ovat jopa 35 % tavallisia linssejä kalliimmat niiden monimutkaisen suunnittelun ja valmistuksen vuoksi. Hintatietoiset kuluttajat tietävät hyödyntää tässä Piilari.infon hintavertailua.
 • Linssin liikkuvuus. Tooristen linssien tulee pysyä juuri oikeassa asennossa tarjotakseen täydellinen näöntarkkuus. Huonosti istuvat tai pyörivät linssit voivat aiheuttaa näön heikkenemistä.
 • Huolto. Tooriset piilolinssit ovat kalliimpia ja siksi niiden oikeanlaiseen huoltoon tulee kiinnittää enemmän huomiota, jotta vältytään linssien rikkoutumiselta tai vaurioitumiselta puhdistuksen tai asettamisen aikana.

Tooristen piilolinssien hankkiminen

Hankkiessasi toorisia piilolinssejä prosessi alkaa aina käynnillä silmälääkärillä tai optikolla. Tässä käynnissä tehdään perusteellinen näöntarkastus ja mitataan silmien taittovoimien lisäksi myös hajataiton määrä ja suunta, joka ilmoitetaan sylinteri- ja akseliarvoina. Nämä mitatut arvot ovat välttämättömiä oikeanlaisen ja istuvan toorisen linssin valitsemiseksi.

Optikko tai silmälääkäri auttaa sinua ymmärtämään, millaiset linssit sopivat parhaiten juuri sinun silmillesi ja elämäntyyliisi. He voivat antaa arvokkaita ohjeita siitä, kuinka linssejä käytetään, puhdistetaan ja hoidetaan oikein sekä tarjota vinkkejä niiden säilytykseen ja käsittelyyn.

Kun olet saanut piilolinssimääräyksen tai -reseptin, voit hankkia ne paikallisesta optikkoliikkeestä tai tilata ne verkkokaupasta. Useat optikkoliikkeet tarjoavat laajan valikoiman piilolinssejä, mutta niiden tarjonta on usein rajallinen. Usein optikkoliikkeetkin joutuvat tilaamaan piilolinssit netistä, mikä voi johtaa viikkojen toimitusaikoihin. Tämä saa monet turvautumaan piilolinssejä myyviin verkkokauppohin, jotka tarjoavat kilpailukykysiä hintoja ja nopeat toimitukset suoraan asiakaan postiluukkuun.

 • Tooriset piilolinssit optikkoliikkeestä. Perinteisissä optikkoliikkeissä saat henkilökohtaista palvelua ja voit sovittaa piilolinssejä paikan päällä. Optikot voivat myös opastaa sinua piilolinssien käsittelyssä ja hoidossa, mikä on erityisen tärkeää tooristen linssien kohdalla.
 • Tooriset piilolinssit netistä. Verkkokaupoista linssien tilaaminen on usein edullisempaa ja tarjoaa laajemman valikoiman. On kuitenkin ensisijaisen tärkeää varmistaa, että tilaat ainoastaan silmälääkärin määräämällä reseptillä ja käytät ainoastaan luotettavia toimittajia.

Olipa valintasi sitten fyysinen myymälä tai verkkokauppa, varmista, että seuraat piilolinssien käytössä silmälääkärin tai optikon antamia ohjeita hoidosta ja uusintatarkastuksista. Säännölliset tarkastukset ovat tärkeitä, jotta varmistetaan linssien istuvuus, mukavuus ja näönkorjauksen laatu pitkällä aikavälillä.

 

Tooristen linssien hintavertailu

Alta löydät tooriset linssit ja niiden hinnat hintavertailussamme mukana olevissa verkkokaupoissa.

Proclear toric
alk. 19.89 €
Vertaa hintoja

KYSELY: Onko sinulla hajataittoa?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...

Lähteet: All About Vision, CooperVision, Nvision

Jaa ystävillesi ❤️
Osta piilolinssejä Lensonilta. Laaja valikoima, huokeat hinnat.