Hajataiton syyt, oireet ja korjaaminen piilolinsseillä

Hajataitto eli astigmatismi on hyvin yleinen, sarveiskalvon epätasaisuudesta johtuva taittovirhe, jota voidaan korjata toorisilla piilolinsseillä.

Hajataitto (myös hajataittoisuus tai hajataitteisuus, eli astigmatismi) on hyvin yleinen taittovirhe, joka vaikuttaa miljooniin ihmisiin ympäri maailmaa. Hajataitteisuus syntyy, kun silmän sarveiskalvo tai linssi on epänormaalin kaareva, mikä aiheuttaa valonsäteiden taittumisen epätasaisesti silmään.

Sarveiskalvon – silmämunan uloimman, läpinäkyvän osan – epätasaisuus johtaa siihen, että hajataitteisen silmän optiikka ei kykene muodostamaan terävää kuvaa verkkokalvolle. Hajataitto aiheuttaa näön sumeutta, vääristymiä ja jopa kaksoiskuvia kaikilla etäisyyksillä. Se voi esiintyä yksinään tai yhdessä muiden yleisten näköhäiriöiden, kuten liki- tai kaukotaittoisuuden kanssa.

Hajataiton korjaaminen on olennaista hyvän näönlaadun ja yleisen silmäterveyden kannalta. Onneksi nykyaikaisille silmänhoitotekniikat, mukaan lukien piilolinssit, tarjoavat tehokkaita ratkaisuja hajataiton korjaamiseen.

Tooriset piilolinssit on suunniteltu erityisesti hajataiton korjaamiseen. Nämä linssit ovat kehittyneet huomattavasti vuosien varrella, ja tarjoavat nyt entistä parempaa istuvuutta, mukavuutta ja näönkorjausta.

Tässä blogijutussa kerromme hajataiton perusteet ja sen vaikutukset näköön. Kerromme vielä, mistä hajataitto johtuu, mitkä ovat sen oireet, miten se ilmenee ja voiko hajataitto parantua itsestään. Lisäksi käymme läpi hajataiton korjaamista toorisilla linsseillä ja listaamme parhaat piilolinssit hajataiton korjaamiseen.

Mistä hajataitto johtuu?

Hajataitto eli astigmatismi on yleinen taittovirhe, joka aiheutuu silmän sarveiskalvon tai linssin epäsymmetrisesta kaarevuudesta. Tämä epäsymmetria aiheuttaa valonsäteiden epätasaisen taittumisen silmään, mikä johtaa epätarkkan kuvan muodostumiseen verkkokalvolle ja näön sumentumiseen tai vääristymiseen.

Hajataiton tarkkaa aiheuttajaa ei täysin ymmärretä. Se on usein läsnä syntymästä lähtien, ja se voi esiintyä yhdessä muiden yleisten taittovirheiden kanssa. Jos hajataitto yllättäen pahenee, se voi olla merkki keratokonuksesta, joka on silmän sarveiskalvon sairaus.

Hajataitto voi muuttua ihmisen ikääntyessä. Yleensä nuoremmilla aikuisilla hajataitto on tyypillisesti sellaista, että sarveiskalvon kaarevuus on enemmän vertikaalista (pystysuuntaista), mutta iän myötä tämä kaarevuus voi alkaa korostua horisontaalisesti. Tätä ilmiötä kutsutaan "with-the-rule" hajataitoksi nuoremmilla ja "against-the-rule" hajataitoksi vanhemmilla ihmisillä, ja se johtuu sarveiskalvon kaarevuuden luonnollisista muutoksista iän karttuessa.

Hajataiton horistontaalinen ja vertikaalinen fokus selitettynä.

Hajataiton horistontaalinen ja vertikaalinen fokus selitettynä.

Lisäksi jotkut riskitekijät on liitetty hajataiton kehittymiseen. Niitä ovat esimerkiksi ennenaikainen syntymä, vanhempien hajataittohistoria, äidin ikä syntymähetkellä, ruokintatapa ja elektronisten laitteiden näytöille altistuminen, jotka kaikki ovat olleet yhteydessä hajataiton esiintymiseen esikouluikäisillä lapsille.

Vaikka hajataiton tarkkaa syytä ei täysin ymmärretä, on selvää, että siihen vaikuttavat sekä geneettiset- että ympäristötekijät. Ymmärrys hajataiton aiheuttajista kehittyy kuitenkin kaiken aikaa ja se auttaa kehittämään yhä parempia hoitomenetelmiä ja piilolinssejä, jotka korjaavat tätä yleistä taittovirhettä.

Mitkä ovat hajataiton oireet?

Hajataiton yleisiä oireita ovat näön epätarkkuus, sumeus ja vääristymät. Tämä voi ilmetä esimerkiksi tekstin epäselvyytenä ja hankaluutena nähdä yksityiskohtia sekä lähellä että kaukana, kuten kirjaa lukiessa tai tienviittoja katsoessa​​.

Astigmatismi voi aiheuttaa myös astenopiaa, joka tarkoittaa silmien nopeaa väsymistä tai epämukavuutta, kun silmät yrittävät mukautua epäselvään kuvaan​​​​.

Muita oireita voivat olla päänsärky ja silmien väsymys, jotka johtuvat jatkuvasta tarpeesta tarkentaa näköä, mikä voi rasittaa silmän linssiä ja muita visuaalisia järjestelmiä. Lisäksi hajataitto voi aiheuttaa vaikeuksia nähdä kunnolla hämärässä tai pimeässä, mikä voi johtua valon hajaantumisesta epätasaisesti sarveiskalvon tai linssin läpi​​​​.

Hajataiton mahdollisia oireita:

 • Sumea tai vääristynyt lähi- ja kaukonäkö
 • Epäselvä reuna-alueen näkö
 • Tarve siristellä silmiä nähdäkseen tarkasti
 • Heikentynyt hämäränäkö
 • Vaikeudet hahmottaa joitakin muotoja ja yksityiskohtia
 • Kyvyttömyys nähdä selkeästi vaaka- tai pystysuoria viivoja
 • Päänsärky
 • Silmien väsyminen
 • Lukuvaikeudet
 • Väsymys, etenkin näyttöpäätetyön tai lukemisen aikana ja jälkeen

Hajataitto voi ilmetä myös silmien siristelynä paremman näkökyvyn saavuttamiseksi ja joskus jopa silmäluomien osittaisena sulkeutumisena tai pään kallistumisena näkökentän kompensoimiseksi. Joillakin voi esiintyä näön vääristymiä, kuten esineiden venymistä tai haloilmiöitä valojen ympärillä, jotka ovat tyypillisiä hajataiton vaikutuksia valon heijastumisessa silmän sisällä​​​​.

Vuonna 2019 Twitterissä meni viraaliksi oheinen kuva siitä, miten astigmaatikot voivat nähdä vastaantulevien autojen valot normaalinäköön verrattuna. Kommenttien perusteella moni ymmärsi kärsivänsä hajataitosta ja päätti hakea ongelmaan apua optikolta.

Miten hajataitto eli astigmatismi ilmenee.

Vasemmalla astigmatismisen henkilön näkemä kuva ja oikealla normaalilla näöllä näetty kuva. Kuva: UnusualFacts6

Lievää hajataittoa on hankala havaita itse ja monet kärsivätkin hajataitosta tietämättään. Itse asiassa, hajataitteisuutta ilmenee eriasteisena 33–50 prosentilla väestöstä, joten se on hyvin yleinen taittovirhe.

On tärkeää muistaa, että lievässä hajataitossa ei ole välttämättä lainkaan oireita, mikä korostaa säännöllisten silmätarkastusten tärkeyttä näköongelmien tunnistamiseksi ja hoitamiseksi ajoissa.

Paraneeko hajataitto itsestään?

Hajataittoa ei voida parantaa pysyvästi ilman ulkoista apua. Se voi kuitenkin pysyä samana tai pahentua iän myötä, erityisesti silmäluomien lihasten heiketessä. Onneksi hajataittoa voidaan tehokkaasti hoitaa ja korjata erilaisilla menetelmillä.

Yleisin tapa korjata hajataittoa on tehdä se korjaavilla linsseillä, kuten silmälaseilla tai piilolinsseillä.

Silmälasit on huoltovapaa ja helpoin vaihtoehto. Silmälasit toimivat asettamalla korjaava linssi silmän ja ympäristön väliin siten, että valo taittuu oikein verkkokalvolle.

Toinen erinomainen vaihtoehto korjata hajataittoa ovat tooriset piilolinssit, jotka on saatavilla kertakäyttöisinä, viikko- ja kuukausilinsseinä.

Edellisten lisäksi on saatavilla erityinen menetelmä nimeltään ortokeratologia, jossa käytetään kovia piilolinssejä tarkoituksena muuttaa sarveiskalvon kaarevuutta asteittain.

Kukin näistä menetelmistä parantaa lähes poikkeuksetta näkemisen laatua astigmaatikoilla.

Hajataiton korjaaminen piilolinsseillä

Hajataitto on yleinen näköongelma, joka voi aiheuttaa näön epätarkkuutta ja vääristymiä. Onneksi nykypäivän piilolinssit tarjoavat tehokkaan tavan korjata tätä taittovirhettä.

Hajataiton korjaamiseen käytetään erityisesti suunniteltuja toorisia piilolinssejä. Nämä linssit ovat suunniteltu tarkasti kompensoimaan silmän epäsäännöllistä taittovoimaa, joka aiheuttaa hajataiton.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että tooriset piilolinssit ovat erinomainen vaihtoehto hajataiton korjaamiseen, erityisesti heille, jotka tekevät lähityötä tai työskentelevät näyttöpäätteellä.

Hajataiton korjaamiseen tooristen piilolinssien avulla tarvitaan tietty määrä sylinterivoimakkuutta. Pienempiä hajataitteisuuden asteita (0,25-0,50 D) ei välttämättä voida korjata piilolinsseillä, mutta vähintään 0,75 sylinterivoimakkuuden hajataitto voidaan tehokkaasti korjata toorisilla piilolinsseillä.

On huomattava, että tooristen piilolinssien valmistuksessa käytetään erilaista tekniikkaa, mikä voi vaikuttaa piilolinssien hintaan. Ne saattavat olla hieman kalliimpia kuin tavalliset päivä- ja kuukausilinssit. Kuitenkin voit säästää rahaa hankkimalla piilolinssit netistä ja vertailemalla hintoja löytääksesi edullisimmat vaihtoehdot.

Hajataiton korjaaminen piilolinsseillä tarjoaa tehokkaan ja mukavan tavan palauttaa terävä näkö. Jos epäilet hajataittoasi, kannattaa kääntyä optikon puoleen ja keskustella sopivista toorisista piilolinsseistä, jotka voivat parantaa näköäsi ja elämänlaatuasi.

Miksi tooriset piilolinssit ovat kalliimmat?

Tooristen piilolinssien korkeampi hinta johtuu useista tekijöistä, jotka tekevät niistä kalliimpia verrattuna perinteisiin piilolinsseihin. Ensinnäkin, tooriset piilolinssit vaativat tarkempaa ja monimutkaisemman valmistusprosessin. Niiden valmistuksessa käytetään erityisiä tekniikoita ja huolellista suunnittelua, mikä lisää tuotantokustannuksia.

Toiseksi, tooriset piilolinssit on suunniteltu yksilöllisesti korjaamaan hajataitto jokaiselle käyttäjälle. Tämä räätälöinti vaatii enemmän vaivaa ja aikaa valmistajilta, mikä nostaa niiden hintaa.

Kolmanneksi, tooristen piilolinssien on täytettävä erittäin tarkat laatuvaatimukset, jotta ne voivat korjata hajataittoa tehokkaasti. Tämä lisää valmistusprosessin monimutkaisuutta ja vaatii erityisiä materiaaleja.

Lisäksi valmistajat saattavat tehdä enemmän markkinointia ja investoida tutkimukseen kehittääkseen ja mainostaakseen toorisia piilolinssejä, mikä voi myös vaikuttaa hintaan. Lisäksi kysyntä ja tarjonta voivat vaikuttaa hintaan, ja koska toorisia piilolinssejä tarvitsevia käyttäjiä on vähemmän, hinta saattaa olla korkeampi.

Vaikka tooriset piilolinssit ovat kalliimpia, ne tarjoavat erinomaisen tavan korjata hajataitto ja parantaa näköä. Hintaero voi vaihdella valmistajien ja myyjien välillä, joten on suositeltavaa vertailla eri vaihtoehtoja löytääkseen parhaan hinnan.

Mitä CYL ja AX tarkoittavat?

Toorisissa piilolinsseissä "cyl" tarkoittaa sylinterivoimakkuutta (cylinder power) ja "ax" tarkoittaa akselia (axis). Nämä ovat tietoja, jotka liittyvät hajataiton korjaamiseen tooristen piilolinssien avulla.

 1. Sylinterivoimakkuus (Cyl)
  • Sylinterivoimakkuus (CYL, engl. cylinder) ilmaisee hajataiton määrän. Se mitataan dioptereina (D) ja osoittaa, kuinka paljon silmän taittovoimaa on tarpeen korjata vaakasuunnassa tai pystysuunnassa. Positiivinen sylinterivoimakkuus viittaa siihen, että on tarpeen korjata hajataittoa, kun taas negatiivinen sylinterivoimakkuus osoittaa, että hajataittoa ei ole.
 2. Akseli (Ax)
  • Akseli (Ax, engl. axis) määrittelee suunnan, jossa sylinterivoimakkuus on voimassa. Se ilmaistaan asteina (°) ja vaihtelee välillä 0-180 astetta. Akseli kertoo, mihin suuntaan sylinterivoimakkuus vaikuttaa silmässä. Tämä tieto auttaa linssin valmistajaa asettamaan oikean suunnan linssiin, jotta se korjaa hajataiton tehokkaasti.

KYSELY: Onko sinulla hajataittoa?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...

Artikkelikuva: Encyclopædia Britannica, Inc.

Jaa ystävillesi ❤️
Osta piilolinssejä Lensonilta. Laaja valikoima, huokeat hinnat.